Isten hozott kedves Látogató!

 

Kegyelem napról-napra

2021. október 24. vasárnap

 

„Jé­zus oda­men­ve meg­fog­ta Si­mon anyó­sá­nak a ke­zét, és talp­ra ál­lí­tot­ta, úgy­hogy az asszonyt el­hagy­ta a láz.”

(Mákrk 1,31)

 

Pil­la­nat­fel­vé­tel ez a tör­té­net – s még­is vi­gasz­ta­ló! Annyi nyo­mo­rú­sá­gunk van, amely­ből gyó­gyul­ni sze­ret­nénk, de csak te­he­tet­le­nül ver­gő­dünk, mint a ma­gas láz­ban fek­vő be­teg. Még az ál­ma­ink is za­va­ro­sak, és az éb­ren­lét is szen­ve­dés. Ami­kor az­tán el­hagy a láz, új­ra élet, ener­gia köl­tö­zik tag­ja­ink­ba. Mi is ki­csi, egy­sze­rű, hét­köz­na­pi em­be­rek va­gyunk. Jé­zus­nak még­is fon­to­sak. Gyen­gé­ket talp­ra ál­lí­tó, be­teg, láz­tól za­va­ros ál­mok­kal te­li éle­tün­ket gyó­gyí­tó Krisz­tus, ké­rünk, ülj ide mel­lénk! Hogy az­után mi is, mint ez a gyó­gyult asszony, szol­gál­has­sunk ne­ked.

 

A nap éneke:

MERT JÉZUS ÉL!

 

1.Isten küldte szent Fiát Jézust,

Ki gyógyulást, üdvöt hozott.

Bűnünkért folyt Golgotán vére,

De harmadnapra győztesen feltámadott.

Refrén:

Mert Jézus él, Vele szép az élet,

Ha jő a vész, nem hagy el Ő.

Hatalma véd a próbák éjén,

Így vándorutamat vidáman járom én.

 

2.Anyja ölén, a gyermek békén

Elszenderül, bízik, nem fél.

Még biztosabb sors jutott nékünk,

Hűséges Pártfogónk karján nem ér veszély.

Refr: Mert Jézus él...

 

3. Átvezet ő halál Jordánján,

Ott teljesül minden remény,

Üdv, öröklét a győzők bére,

Kezükben pálma leng, és átölel a fény.

Refr: Mert Jézus él...

Heti üzenet

2021. 42. hetében

"Nem érhet szenvedés!(?)"

Baranyi László lelkipásztor igehirdetése 

Váci Baptista Gyülekezet 2021. október 17.

 

 Fókuszban az üldözött keresztények 

Dr.Elijah Brown a Baptista Világszövetség főtitkára  

Budafoki Baptista Gyülekezet 2021. szeptember 19.

Újdonságok

140 éves a Szadai Baptista Gyülekezet

2021.10.13 19:47
Bacsó Benjámin lelkipásztor írása a "Szolgatárs" baptista folyóirat 2021. 3. számának 49-55...

Becsengettek

2021.09.08 12:19
Paróczi Zsolt lelkipásztor írása tanév kezdésre!

Kegyelem napról-napra (2014 júliustól napjainkig)

2021.06.11 18:49
Lelkiútravaló a mindennapokban. Kattints ide, olvasd vissza!

Pünkösdi Lélek

2021.05.17 13:59
A Szerkesztő pünkösdi gondolatai, kattints ide!

A mennybemenetel öröme

2021.05.12 14:27
Mennybemenetel napjára egy több évtizede megjelent újságcikkel emlékezünk! Kattints ide!

Gondolatok anyák napjára

2021.04.27 14:10
Olvasható ide kattintva!

Feltámadott a Krisztus

2021.04.03 20:47
Húsvéti gondolatok olvashatók ide kattintva!

Megváltásunk vére árán

2021.03.31 07:57
Nagypénteki gondolatok olvashatóak ide kattintva!

A Király látogatása - Virágvasárnap

2021.03.25 12:26
A Szerkesztő virágvasárnapi gondolatai. Kattints ide!

Házasság hete 2021'

2021.02.05 17:21
Házasság hete 2021 - kattints ide!

Mire készüljenek most a gyülekezetek?

2021.02.01 10:11
A tájékoztató ide kattintva olvasható!

Újévi üzenet - 2021

2020.12.31 15:24
A Szerkesztő újévi üzenete ide kattintva olvasható!

Karácsony üzenete 2020'

2020.12.23 15:04
A Szerkesztő karácsonyi üzenete ide kattintva olvasható!

Az örömről

2020.12.15 20:44
Hegyi András ny.lelkipásztor írása! Ide kattintva olvasható!

Adventi gondolatok - 2020'

2020.12.02 21:02
A gondolatok elolvashatóak az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban és közvetlenül ide kattintva is!
Tételek: 1 - 15 ból 163
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>