Zenekar

„Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! 

Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan! Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával! 

Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával! Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral! 

Minden lélek dicsérje az URat! Dicsérjétek az URat!" 

(150. Zsoltár)

 

Zenekarok a Szadai gyülekezetben

 

Fúvós zenekar

Fótról Vass György testvér járt át Szadára, ő alakította 1927-ben és vezette a frissen alakult fúvós zenekart.

Tagjai voltak:

Ifj. Szikora Pál                     id. Zsiga János                        Zsiga Sándor

Illés Sándor                         id. Juhász István                     Juhász Sámuel

Beke Sámuel                       id. Szűcs István                      Szűcs István

Szűcs András                      Pintér János                           Bella János

Némedi Mihály                     Magyar Sándor                       Deák Sándor

Deák László                         Molnár István                          Jeney Sándor.

 

Ez a zenekar később felbomlott a világháború miatt, de az 50-es években Horváth Sándor vezetésével újra alakult. Ekkor tagjai:

Deák Tibor                           Györki Gyula                         Györki István

Ifj. Györki János                   Horváth Béla                          ifj. Juhász István

Ifj. Juhász János                  Kiss József                            Krautszider István

Magyar Benő                       Molnár Gábor                         Pintér István

Szabó Sándor                      Udvarnoki József                    Zsiga János.

Csupán rövid ideig szolgáltak a gyülekezetben. Megszűnésének legfőbb oka az 50-es évek zavaros politikai viszonyai, az ideológiai nyomás. A fúvós zenekart saját propagandájának terjesztésére akarta volna felhasználni az akkor uralkodó hatalom. Azt szerették volna, hogy a korabeli indulókat zenélve népszerűsítsék az akkori világnézetet.

A zenekar tagjai mint újjászületett emberek Istentől való bölcsességgel azonban ezt nem akarták megtenni, ezért inkább feloszlatták magukat.

Fúvós zenekar karmesterei:

Vass György

Jeney Sándor

Beke Sámuel

Juhos Károly

Horváth Sándor

A későbbiekben még voltak próbálkozások fúvós zenekar újjászervezésére. Marsal János és Drenyovszki Pál lelkipásztorok is szerették volna szolgálati idejük alatt a fúvós zenekar újraindítását. Sajnos ez a szándék nem tudott megvalósulni.

 

Vonós zenekar

A vonós zenekar a múlt század elején már működött. Sajnos, az I. világháborúban 9 testvér hősi halála miatt a zenekar megszűnt.

Vonós zenekar karmesterei:

Szalai Zsigmond

Szalai Bálint

Pintér János

Szikora Pál

Pengetős zenekar

 

Az első pengetős zenekar az 1940-es években kezdte szolgálatát Juhos Károly vezénylete alatt.

Pengetős zenekar karmesterei:

Juhos Károly

Molnár István

Juhos Béla

ifj. Juhász István

A második zenekart Ifj. Juhász István, gyülekezetünk akkori karvezetője hozta létre 1964-ben. Félévi elméleti tanulás és hangszeres gyakorlás után a zenekar első szolgálatára még annak az évnek karácsonyán sor került. A zenekar fiatalokból állt (a legfiatalabb 11 éves volt), de 3 felnőtt testvérnő is segítette ezt a szolgálatot, akik már az első zenekarban is benne voltak.

Tagjai:

Horváth Béláné – mandola

ifj. Juhász Istvánné – mandolin

Pergel Sándorné – mandolin

Csatlós Magda – mandolin

Csatlós Márta – gitár

Horváth Ilonka – gitár

Marsal Barna – mandolin

Marsal János – mandolin

Pálinkás Győző – mandolin

Pálinkás Ibolya – bendzsó

Puskás István – nagybőgő

Puskás Márta – gitár

 

Egyetlen szolgálatuk volt a gyülekezeten kívül Pécelen, majd a zenekar 2 év után ismét megszűnt.

 

Összegzés

A zenekarok nagyjából egy időben jöttek létre, az énekkar megalakulása után. Évekig szolgáltak, majd különböző okokból megszűntek, de leginkább politikai és a háborús helyzetből adódóan. Többször próbálták újraszervezni, amely egy ideig működött ugyan, de ismét megszűntek. Ezekből is láthatjuk, hogy eleink fontosnak tartották a változatos zenei szolgálatokat, melyekkel az Urat dicsérhették. Időt és pénzt nem sajnálva gyakoroltak szüntelen.

 

Napjainkban ún. dicsőítő csoport végez zenei szolgálatot gyülekezetünkben Veress Csaba vezetésével.