"Vár az Isten Családja!”

"Vár az Isten Családja!”

Ez volt a magyar baptisták 2018. évi Tahi-konferenciájának jelmondata. Az államalapítás, és az új kenyér ünnepe kapcsán, a délutáni ünnepi beszédre készülve az alábbiak jöttek elém, amelyeket megosztottam a népes hallgatósággal.

 

Van Istenem

Aki a világot – benne az embert – teremtette, aki Gondviselőm, aki megszabadított, akivel járom az életutam. Csodálatos tudat ez, hiszen végigvezet az egész életen, így nem kell félnem, és bár sokszor nehéz szakaszokon kell átjutnom, Ő a garancia. Van Istenem! Csakis Isten az istenem, hiszen Egyedül Ő méltó arra, hogy az legyen. Nincs más Istenem, nem készítek magamnak más istent, nem mondom ki hiába Isten nevét!

 

Van hitem

Nagyszerű dolog hinni az Úrban. Nem csak a létezésében, hiszen az természetes, hanem napi jelenlétében, kijelentett Igéiben, közelségében. Bármilyen helyzetben legyek is, élő hitem által közel vagyok Hozzá, Vele élek. Hit által választ kapok kérdéseimre, megértem, hogy mit üzen nekem az Úr, és milyen szolgálatra hívott el, mivel bízott meg.
Van hitem! Őrzöm a hitet, miközben megosztom másokkal is, hogy Jézus Krisztus a Megváltóm, az Üdvözítőm! Hitem megvallása közben is előre tekintek, hiszen vannak területek az életemben, amelyek még ígéret-szinten állnak. De ha az Úr ígért, akkor abban teljes szívvel hihetek. Hiszek az Örök életben!

 

Van családom

Előttem élők, velem élők, és utánam érkezők. Hálás vagyok az előttem haladókért, a célba érkezettekért. Édesapám lelkipásztorként 38 éve ment az Úrhoz – 49 évesen, 1980. augusztus 21-én. Édesanyám – gyengülő erővel, de közöttünk van, feleségem, gyermekeink, unokáink – egyre népesebb sereg. Van családom! Kibeszélhetetlen áldás, de nagy felelősséggel jár.

 

Van egyházam

Baptista vagyok. Nem öntudatosan, büszkén baptista, nem kizárólagosnak tekintve baptista hitvallásunkat, de azzal a meggyőződéssel, hogy itt vagyok a helyemen. Ide születtem, itt születtem újjá, itt szolgálok, ez a Krisztusi, lelki családom. Hálás vagyok egyházunkért, a történelmi múltért, a jelen szolgálati lehetőségekért, a bemerített tagokért, az érdeklődőkért, gyermekeinkért, az intézményi szolgálat kapcsán hozzánk tartozókért. Van egyházam! Felelősség is ez, és lehetőség. Hálás baptista vagyok, aki tudja, hogy az Úr kegyelméből él, ígéreteit hordozhatja a szívében, és az Úrral jár.

 

Van népem, nemzetem

Magyar vagyok. Bárhová is kerüljek életem során, ehhez a néphez tartozom. Nem saját akaratomból, de Isten rendelése folytán a szívemben hordozom magyarság-tudatomat. Kiváló nép a miénk, de egyben küzdő, gyakran elbotló is. Attól, hogy magyar vagyok, még nem lettem tökéletes. Nem elég az üdvösséghez, sőt nem is számít – ebből a szempontból. Visszatekintve történelmi múltunkra, keresve a kezdeteket, végigjárva az utat – hosszú és göröngyös pálya van mögöttünk. Magyar baptista vagyok! Szűkül a kör, de a világon élő magyarok, akik baptisták – mégis népes közösség vagyunk. De még ez is kevés. Nem az egyházi anyakönyv a meghatározó, hanem, hogy a mennyben fel van-e írva a nevem.

 

Van országom

Egy kis ország, amely a Kárpát-medencében található, amely számos vihart megélt, de gyönyörű természeti adottságaival ékszere a Földnek. Hálás vagyok az országért, az ország-alapítókért, az országunkban élőkért, vezetőinkért, embertársaimért.

 

Magyarország születésnapján újra fontos, hogy imádkozzunk hazánkért, és cselekedjünk érte.

„Fáradozzatok annak a városnak a jólétén…, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is!(Jer 29,7)

Mészáros Kornél lelkipásztor facebook bejegyzése