Útjelző

Útjelző

Nemrégiben egy keresztyén naptárban találtam rá ezekre a pontokra, amelyek mindannyiunk számára hasznosak, de elsősorban újonnan megtért keresztyéneknek segítség.

1. A megigazulást, a bűnbocsánatot és a megdicsőülést érintő kérdésekben csak a Biblia szavainak higgy! (Róm 5,1; Jn 2,12; Kol 1,27)

2. Gondoskodj arról, hogy az imádság és Isten Igéje mindennapos társaid legyenek, és ezek határozzák meg a szokásaidat. Imádkozz és olvass Igét rendszeresen, minden este és reggel! (2Tim 3,15-17; 1Tesz 5,17)

3. Minden adandó alkalommal tégy vallást Uradról szóval, viselkedéssel vagy hallgatással! (Lk 12,8-9; 1Pt 3,4)

4. Nyilvánosság előtt ne arról beszélj, hogy milyen jó vagy, milyen szentül élsz! Inkább arra ügyelj, hogy az életed tanúskodjon erről! (2Móz 34,29; Zsolt 66,16; Fil 3,13-17)

5. Ne menj olyan helyre, és ne vegyél részt olyan mulatságban, ahol kellemetlen lenne számodra, ha az Úr ott találna! (Zsolt 17,4-5; 1Kor 10,31; 2Tim 2,11-14)

6. Az Úr iránti szeretetből hagyj fel egyszer s mindenkorra minden olyan szokással és viselkedésmóddal, amelyek nem az Ő dicsőségét szolgálják!(1Pt 2,11; Ef 5,13-18; 4,22; 5,1-4)

7. Ne válassz olyan barátokat, akik nem állnak határozottan az Úr mellett! (Zsolt 1; Csel 4,23; 15,38-40)

8. Találkozz gyakran keresztyén barátaiddal, hogy együtt imádkozzatok, és Istent érintő dolgokról beszélgessetek! (Júd 20; Mal 3,16; Zsid 10,24-25)

9. Soha ne nevess ki senkit hibája vagy gyengesége miatt! (Róm 14; Ef 4,2; 1Kor 12,21-26)

10. Virrassz és imádkozz! Élj egészen az Úrnak! Várd Isten Fiát, aki visszajön a mennyből! (Mt 26,41; 2Kor 5,15; Fil 1,20-21; 3,7-15)

11. Rendszeresen látogass keresztyén összejöveteleket, ahol az Úr Jézus halálát hirdetik, az Ő Igéjét hallgatják, és imádkozásra jönnek össze. Ügyelj arra, hogy ezeket az alkalmakat alapos ok nélkül ne mulaszd el! (Zsid 10,25; Csel 2,42)

12. Hagyd, hogy az Úr ott és úgy használjon, ahol szeretne! Örömmel szolgáld és kövesd Őt! (1Kor 15,58; Jn 21,22; Zsolt 100,2)

Szánj időt arra, hogy az Úr előtt elmélkedj minden egyes ponton! Lehetne ez akár egy „éves program” is: minden hónapban egy pontot a „hónap tippjévé” nyilváníthatsz. Kövesd ezt a kis „útjelzőt”, amely egész biztosan hitéleted hasznára válik! (Péld 2,20)

 

Varga Gyula:

UTAK

Nem egyformák.

Van olyan út, mely felfelé, a hegyre fut.

Némely a föld alá vezet,

Mint fájó, bús emlékezet.

Ez hosszan visz a Szaharán,

Amaz rövid, merő virág.

Egyik kelet felé rohan,

Napot csókolni boldogan.

Másik nyugat felé mutat,

Elmúlást, bánatot kutat.

Ez dél forró ölébe tér,

Másikra vár a sarki tél.

Az én utam – ha kutatod,

Keresd tán északnyugatot,

Ámbár keresni céltalan,

Hisz életutam úttalan,

Lábam tövisek vérezik,

De Istenhez megérkezik.