Újévi köszöntő

Újévi köszöntő

,,Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott." 

(Róma 8,28)

 

Teremtő Istenünk gondviselő kegyelme, Új Esztendőt ajándékozott számunkra. Öröm és hála tölti szívünket, hogy 2020-at írhatunk. Igen, az elmúlt év viharai, borzalmas eseményei, természeti katasztrófái között is megtartott. Ő változatlanul oltalmunk, és biztos segítségünk a nyomorúság idején.

Üdvözletek és jókívánságok milliói fogalmazódtak meg az elmúlt napokban, órákban és lettek szétküldve a szélrózsa minden irányába. Ezekben mind megtalálható a két kimagasló ünnep: Karácsony és Új Esztendő.

Karácsony lezár egy régi korszakot, és egy újat nyit meg. Jézus Krisztus személyében Isten Fia földre jött, emberré lett. Vele kezdetét vette a kegyelem korszaka, melyben mindenki számára új életet kínál, általa Isten áldott közelségébe kerüljünk. Az Új Esztendő nyilván hirdeti a régi elmúlását és az új kezdés kegyelmét. Teremtő Istenünk jelenlétében, szent kezébe tehettük le az elmúlt 365 napot, irgalmát, bocsánatát kérve és megnyerve bűneinkért, mulasztásainkért. Így megbékélve kezdhettük meg az Új Esztendőt. Ne feledjük, közülünk senki sincs elfeledve, mennyei Atyánk szüntelen gondviselésében vagyunk. Nála nincsen kihagyás. Ez teljes vigaszt, nyugalmat és békességet ad számunkra életünk legviharosabb perceiben is.

A fenti közismert, sokszor hirdetett és megtapasztalt igét a Szentlélek adja elénk, Pál apostol által, amelyre nagy szükségünk van az Új Esztendő kezdésekor és minden nap. Áldott meggyőződés ez. Isten megváltott népe mindig boldogan vallja, hogy Urunk gondviselő kegyelme által "minden javunkra van"! Ez pedig valóban "mindent" magába foglal! Isten igéje alapján bátran indulhatunk az előttünk álló útszakasznak. Nincs szükségünk találgatásokra, még kevésbé jóslásokra. Bizalommal és reménységgel nézzünk a jövőbe, mert velünk van az Úr! Akkor ki lehet ellenünk? Ki árthat nekünk? A Mindenható, a leghatalmasabb vezetését és oltalmát élvezzük.

Nem azt jelenti ez, hogy minket nem fog érni baj, próba, hanem azt, hogy Urunk mindent a javunkra fordít. Ezt tapasztalták elődeink a múltban, és mi is sokszorosan megtapasztaltuk ugyanezt. Ma ezzel a tudattal indulhatunk tovább. Bízzuk rá magunkat és egymást is, az Ő mindenható karjaira, és örömmel valljuk meg az örök Ige igazságát, mely ma és mindvégig megmarad.

Az Új Esztendőben is hirdessük, és valljuk a szent Ige örök igazságát. Szeressük Urunkat, Istenünket, mert akkor vele nem csupán az Új Esztendő, de az egész földi életünk, sőt az örökkévalóságunk is valóban áldott és boldog lesz.

Mihály Sándor