Ökumenikus Imahét 2018’

Ökumenikus Imahét 2018’

„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…”

(2.Mózes 15,6)

Ebben az esztendôben a Karib-térség kapta azt a feladatot, hogy keresztény szemmel állítson össze egy olyan ökumenikus imaheti anyagot, amely szerte a világban megszólítja az embereket. A karibok történelmi hagyományaikhoz híven szerették volna megmutatni a világnak, hogy milyen múlt határozza meg a jelenüket és milyen iránymutatást szánnak a jövôben önmaguk számára. Történelmük alapján kihagyhatatlan volt számukra, hogy bemutassák mindannyiunknak azt a valóságot, amely a rabszolgaságban öltött testet. Felvetik a kérdést, hogy manapság van-e rabszolgaság? A Karib-térségben, ha nem is úgy, mint évszázadokon keresztül, de létezik ma is rabszolgaság. Ezalatt a modern rabszolgaság alatt értjük a kizsákmányolást, a megalázást és az elnyomást. A Karibi Egyházak Ökumenikus Tanácsa erre a modern kori rabszolgaságra is fel szeretné hívni a figyelmet. A Karib-térségben mély nyomott hagyott a gyarmatosítás idôszaka, akik megpróbálták megfosztani ôket önazonosságuktól, emberi méltóságuktól, szabadságuktól és önmeghatározásuktól. A szervezôk által választott ige így hangzik „Jobbod, Uram, dicsô az erôtôl…”/„Uram, a jobbod kitûnik erejével…” (2.Mózes 15,6). Ezzel azt szerették volna tudtunkra adni, hogy az Isten ereje mindennél erôsebb. Így olvassuk a Római levélben „Ha Isten velünk ki lehet ellenünk” (Róm 8,31). Ezek az igék mindannyiunk számára az Isten erejérôl, hatalmasságáról tanúskodnak, arról, hogy ezt a teremtett világot az Isten kormányozza.

Mi emberek olykor szembemegyünk az Istennel, de sosem szabad elfelejtenünk, hogy mi sokkal gyengébbek vagyunk nélküle és a mi vélt erônk csak ideig-óráig tud szembemenni az Isten akaratával, mert az Isten mindig diadalmaskodik felettünk. A Karib-térségben élôk jól tudják, hogy mit jelent az elnyomás, kizsákmányolás, megalázás. Azonban azt is tudják, hogy az Isten a reménytelen helyzetben mindig tud annyi erôt adni, hogy a rájuk nehezedô terhet el tudják viselni. Ahogy a Karib-térségben az emberek érzik a reményt, amely bátorságot adott nekik a nehéz helyzetekben, ugyanúgy mi is, itt Európában érezzük meg azt a közös reményt, amelynek tanúiként munkálkodhatunk, hogy a térség minden népének, de legfôképpen a legsebezhetôbbeknek és legelhagyatottabbaknak segítsünk. Ezzel a reménységgel kérjük Isten Szentlelkének munkáját, az Isten gazdag áldását ahhoz, hogy méltóképpen tudjunk karibi testvéreinkkel együtt imádkozni azért, hogy az Isten bennünket fel tudjon használni szándékának megvalósításához.

 

Dr. Veres András püspök Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök

Steinbach József református püspök Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnök