Karácsonyi örömhír

Karácsonyi örömhír

„…íme, hirdetek nektek nagy örömet…” (Lk 2,10)

A fényes díszek csillogása, az örömteli karácsonyi énekek hangja, a boldog gyermekek és a karácsonyi üdvözletek olykor azt a lát­sza­tot keltik, hogy az Úr Jézus Földre jöttének mindenki örült és örül. De ez manapság sem igaz, és soha nem is volt az.

Jézus megszületésének a híre vegyes ér­zel­meket váltott ki. A bölcsek boldogan fogadták, és imádták a Megváltót. „Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örö­mük” (Mt 2,10). Az Úr Jézus megszületésének hírét csodálatos szavakkal adta tudtul az Úr angyala a pásztoroknak: „…hirdetek nektek nagy örömet…” (Lk 2,10) He­ródes királyt aggodalom és féltékenység töl­tötte el, amikor tudomására jutott a hír, ezért megpróbálta megtalálni és megölni a kis­gyer­mek Jézust (Mt 2,3-4;16). A legtöbb ember nem érzékelte a történtek jelentőségét.

Ez az örömüzenet nekünk is szól, és mi lehet nagyobb ajándék annál, hogy Jézus Krisztus eljött megváltani bennünket a bűneinkből! Ugyanakkor ez a jó hír (evangélium): „…az egész nép öröme lesz.” Ezért is nagyon egyedülálló tehát, mert mindenki elfogadhatja, boldogan magáénak vallhatja alázattal és bűnbá­nattal. S ha ez az öröm betöltötte a szívünket, akkor azt fogjuk megtapasztalni, amit a pásztorok Betlehem pusztáján: „…körülragyogta őket az Úr dicsősége…” Ez a dicsőség, amíg a földön élünk, számunkra az Ő békessége, szeretete, kegyelme, vagyis az a „nagy öröm”, amelyet a karácsonyi angyalok hirdettek. Most arra gondolhatunk, hogy ez az öröm nem mindig jellemző ránk, talán „ritka vendég” a szívünkben, életünk hétköznapjaiban. Pedig az Úr Jézus az örömet, az Ő örömét is gazdagon akarja nekünk ajándékozni! Ehhez az örömhöz a kulcs „csupán” az Ő parancsolatainak a megtartása: „…hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen” (Jn15,11). Ha hűségesen követjük az Úr Jézust, és engedelmesek vagyunk, akkor már nem látszik olyan nehéznek, időnként lehetetlennek az, amit Pál apostol a filippibelieknek és nekünk is üzen: „Örüljetek az Úrban mindenkor!” (Fil 4,4) Tegyük ezt hálás szívvel, gondolva az elmúlt esztendőre, és bizalommal tekintve az újra, mert: „Az Úr közel!” (Fil 4,5)

Napjainkban sokan tisztelik az Úr Jé­zust, és örülnek az üdvösségüknek. De sokan gyűlölik Őt. Rosszallásukat feje­zik ki, ha a karácsonyi üzenetet Jézus szüle­téséhez kapcsolják akár családi körben, akár nyil­vános helyeken. (Beszéljünk csak úgy álta­lánosságban szeretet­ről és békességről!) Mások közönyösek, az ünnep igazi jelentésével és jelentőségével nem törőd­nek. Nem foglal­koz­nak azzal, hogy kicsoda az Úr Jézus, és miért jött. Nem gondolnak arra, hogy szük­séges a bűnbánat, a hit, hogy elfogadják Őt Megváltó­juk­nak.

És te hová tartozol? A gúnyolódók közé? A közönyösök közé?

A karácsonyi örömhír vá­lasztást sürget. A döntés pedig minden­kinek személyes ügye. Ha még eddig nem készítettél helyet a szívedben az Úr Jézusnak, ne halogasd, és akkor Ő is helyet készít számodra a mennyben.

Mihály Sándor