Jézus: „Az Élet Kenyere”

„Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le:

ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké…” 

(János 6:51)

 

Augusztus 20-a az egyetlen igazán pozitív üzenetű nemzeti ünnepünk. Nem kapcsolódik hozzá elbukott forradalom, levert szabadságharc vagy mindaz a balsors, amely a történelmünket átszövi. Az államalapításra úgy lehetünk büszkék, hogy közben nem kell keserűséget éreznünk, nem kell vértanúkat gyászolnunk. Nagyszerű, hogy ekkor ér véget az aratás, és az új kenyeret is ekkor ünnepelhetjük, amely a magyar ember számára mindig is az életet, a megélhetést, az otthont jelentette.

 

Kenyér név alatt általában azt az élelmiszert értjük e földön, mely testi életünk fenntartásához szükséges. Testi táplálék, vagyis átvitt értelemben kenyér nélkül nem élhet az ember: a gyermek nem nőhet, az ifjú nem fejlődhet, a felnőtt ember pedig nem képes munkára kiadott erejét visszaszerezni. Tehát okvetlenül táplálkozni kell. Ahogy a testnek szüksége van a táplálékra, úgy a léleknek is éppen úgy szüksége van kenyérre, hogy nőjön, fejlődjék és erősödjék. Amilyen különbség van a test és a lélek között, olyan különbség van a testi és a lelki kenyér közt.

 

A következőkben, hét pontban foglaltam össze, amit számomra Jézus üzen ezzel a mondattal: „Én vagyok az élet kenyere”.

1. Nélkülözhetetlen

Azért, vannak emberek, kiknél a testi kenyér éppen elhagyható, fogyókúrázók tudnának erről beszélni, vagy azok, akik egészségi okokból nem ehetnek vagy csak nagyon keveset a kenyérből… Az Élet kenyerének egyik ismérve, hogy nélkülözhetetlen; a lelki fogyókúra lelki egyensúlyzavarhoz, hiánybetegségekhez vezethet. Az embernek lelke is van, és a lelkét is táplálnia kell, ha emberi életet akar élni. János így figyelmeztet evangéliumában: "…Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert Őt pecsétjével igazolta az Isten."   (Ján 6:26). Tehát, ahogy a kenyér kell a test táplálására, úgy kell minden Istentől kínált táplálék a lélek erősítésére is. Jézus hangsúlyozza, hogy teljes emberi életet csak az él, aki ugyanúgy törődik a lelkével, mint a testével. A lélek tápláléka az ige, és az Istennek való engedelmesség.

2. Táplál, növel

Szomorú látvány az egy bizonyos növekedési fokon megrekedt élet és testi növekedés hiánya, amely rögtön szembetűnik. De látni lehet a lelki, szellemi élet terén megrekedt kortársainkat is. Sztárolt, híressé (celebbé) vált lelki, szellemi törpékkel találkozhatunk magunk körül (az erkölcsi fogyatékosokról ne is beszéljünk). A lelki kenyérrel való táplálkozás különös természete, hogy ellentétben a testi növekedéssel még idős korban is fejlődni lehet tőle. A lelki kenyér, az Élet kenyere; Jézus Krisztus és az Ő Igéje. A belőle való rendszeres táplálkozás, növekedést ad.

3. Átformál

Pál apostol mondja: „Krisztus élete láthatóvá legyen a ti halandó testetekben” (2Kor 4,10) Aki vele él, egy idő után hozzá lesz hasonlóvá. Azt mondják, hogy azokon, akik sokáig együtt élnek, egy idő után hasonló vonásokat lehet felfedezni. Lehet benne valami. Ha ez emberi fokon így van, mennyivel inkább vonatkozik ez a Krisztussal való együttélésre. Átformáló erővé válnak a Jézus Krisztus erőterében eltöltött évek, évtizedek. Ha nincs formálódás, akkor ott a lelki táplálkozás rendszerességével vagy módjával baj van.

4. Csak azt táplálja, aki megeszi

Más helyett nem lehet enni. Más helyett nem szerezhető meg az üdvösség. Közvetve persze jut valami jó, juthat néhány morzsa azoknak, akik körülötted élnek, mert élmény szinten elmondod, vagy megéled keresztyénségedet, és ennek mások lehetnek a haszonélvezői. De ez nem pótolja a tudatos döntést a lelki növekedés egyszemélyes döntését. Valaki mondta, hogy az élete társa ezt kiabálta utána, mikor ő vasárnap reggel a templomba indult: imádkozz helyettem is! Az illető visszafordult, és ezt mondta szép csöndesen: érted nagyon szívesen imádkozom, teszem is, de helyetted sajnos nem imádkozhatom.

5. A részesedés gondolata

Miközben Vele táplálkozunk (és itt az úrvacsorai közösségre is gondolhatunk), aközben részesei vagyunk egy közösségnek. Mondjuk így, hogy a láthatatlan egyház tagjai leszünk, felekezeti és országhatárokat áthidalóan. Részesei a szentek közösségének. Ám nem abban az értelemben, hogy „mi vagyunk a szentek”, és valami felsőbbségtudatot, vagy hívő gőgöt adna ez, hanem jó értelemben szentek: Isten számára elkülönítettek. Egy közösség, amelyik Krisztussal táplálkozik, az részesedik Belőle és a közösségből. Együtt tud szenvedni Krisztussal, és ha a test egyik tagja szenved, vele együtt a többi is, ám együtt részesedhet a dicsőségben is. Ezt jelenti ez a részesedés, hogy tudunk együtt örülni egymás örömének, és fölszisszenni egymás fájdalmára, mert részesek vagyunk.

6. Az örökéletre táplál

Ha csak erre a földi életre táplálna a lelki kenyér, az is jó lenne, mert a Krisztussal való közösséget megélni maga a csoda ebben a néhány évtized léptékű emberi életben. Az, hogy folytatása is van, újabb távlatokat nyit meg előttünk, erre mondja Jézus, hogy „ha valaki ebből a kenyérből eszik, élni fog örökké”. Mennyien várják titokban azt az életelixírt, amelyik meghosszabbítaná, vagy fiatalon tartaná az életet. Néha lehet erről tudományos fantasztikus filmeket látni, mert az örökélet gondolata mindig is foglalkoztatta az embert. Vagy így, vagy úgy túlélni magam… Ez az örökélet, amit Jézus ígér persze egészen más, mint amit az emberi képzelő erő kivetít. Nekünk nem kell a fantáziánkat megmozgatni ehhez, egyszerűen csak el kell hinnünk ezt a csodát: van örökélet, és örökéletre tápláltatás.

7. Elég

Ez a lelki kenyér nem fogy el, minden nemzedéket táplál és úgy is igaz, hogy elég, hogy emellett nincs szükségünk másra. Sem szentek közbenjárására, sem attrakciókra vagy önsanyargatásra, önmegváltásra. A nagy világvallások szépen előírják, mit kell tenni az üdvösség elnyeréséhez, csak persze az üdvösség más szóval van jelölve: hova kell születni, milyen próbákon kell keresztül menni, milyen utakat kell bejárni. A keresztyénség azt tanítja: higgy Jézusban és üdvözülsz. Jézus Krisztus elég, nem kell más közbenjáró és közbenjárás.

 

Kedves Olvasó! Ő az élő kenyér! Táplálkozzunk vele, hiszen ma is kínálja magát nekünk! Örök életre táplál minket, az örök élet elnyeréséhez szükséges módozatokat megteremti bennünk, és boldoggá tesz örökre. Ez az igazi, az egészséges lelki eledel, az a mennyei kenyér, melyet az Atya küldött le nekünk, hogy abból táplálkozva; - éljünk örökké!

 

„Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az,

és ha a gyökér szent, az ágak is azok.”

(Róma 11:16)

 

„Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünke?

A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?

Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian,

akik az egy kenyérből részesedünk.”

(1.Korinthus 10:16-17)

 

                        Mihály Sándor