Isten üzenete, tanácsa, útmutatása mérföldköveknél

Isten üzenete, tanácsa, útmutatása mérföldköveknél

Isten üzenete, tanácsa, útmutatása mérföldköveknél

A Szadai Baptista Gyülekezet és a lelkipásztor család életében októberben nagy változások következtek be. A Magyarországi Baptista Egyház Szadai-Veresegyházi Körzete – húsz és fél év együtt töltött idő után - ünnepélyes hálaadó istentisztelet keretében búcsúzott el lelkipásztorától, Baranyi Lászlótól és családjától. Az alkalomra Veresegyházon került sor az elmúlt évtizedben épített impozáns, új imaházban október 19-én.

Az egyház Budapesti Missziókerületét és az ország 147 baptista gyülekezetét Papp Szabolcs, e missziókerület alelnöke képviselte. 

Hálaadásra bátorította a két gyülekezetet és a lelkipásztor családot az együtt töltött évtizedekért, valamint a lelkipásztor elődökért. (A szadaiak lelkipásztorai voltak – többek között – az elmúlt 133 év alatt: Udvarnoki András, Juhász János, Gerő Sándor, Marsal János, Drenyovszki Pál, Mónus Dániel).

Baranyi László utolsó körzeti igei útmutatásában Isten szeretetét hangsúlyozta a Biblia „szíve” alapján: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16).

Felesége, Évi is Isten megtartó szeretetét kívánta a két gyülekezet minden egyes tagjának: „Az Úr legyen vigyázó közöttem és te közötted, amikor egymástól elválunk.” (1Mózes 31:49).

Baranyi Barnabás egy szólóénekkel kívánt áldást mindenkinek: „Jelenléted mennyország nekem…” (Isten jelenlétéről szól az ének.) Menyasszonya, Ivett bátorította azokat is, akik még nem döntöttek Isten mellett: „Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.” (Jelenések könyve 19:9).

Baranyi Benjámin hittel szólt arról, hogy Istennel a bucsuzás és a változás öröm is lehet, hiszen „Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van.” (Róma 8:28).

A szadai református gyülekezet nevében Koncz Zoltán református lelkész Isten áldását és a Szentlélek vezetését kívánta a jövőre nézve is lelkész társának: „Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.” (Lukács 4:18-19).

A szadai katolikus gyülekezet képviseletében Balázs András lelkész mondott igei jókívánságokat a lelkész családnak és a két gyülekezetnek: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak…kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és szeretlek…” (Ésaiás 43:1-4).

A szadai baptista gyülekezet nevében Szigeti Péter hozott bátorító igét: „..akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” (Ésaiás 40:31).

A női kör nevében Pálmai Zoltánné Edit adott át a családnak egy emléktáblát, amelynek igeverse a Baranyi házaspár 21 évvel ezelőtti döntésére emlékeztetett: „…megértettük, hogy oda hívott minket az Úr.” (Apcsel 16:10).  További Isten szerinti döntéseket kívánt a család minden tagjának és a gyülekezeteknek.

Az ÖRÖMHÍR Munkatársi Közösség nevében Tóthné Tarcali Mariann adta át az emléktáblát Pál apostol bátorításával: Tudjuk, hogy munkánk nem hiábavaló az Úrban. (1Korintus 15:58).

Hasonlóképpen mondtak jókívánságokat a veresegyházi gyülekezet képviselői is. Papp Zoltán az együtt töltött kedves alkalmakra emlékeztette a jelenlévőket: „…emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened…” 5Mózes 8:2. Tarcali Géza a Royal Rangers szolgálat közös örömeire is emlékezve tolmácsolta Isten bátorítását: „Veled van az Úr, a te Istened, ő erős és megment. Nagy örömmel örül neked, megújít szeretetével, ujjongással örvendezik neked.” (Sofóniás 3:17).

Az őrbottányi baptista lelkipásztor, Kotán Béla – Pintér Béla szavait idézve - felhívta a figyelmet arra, hogy minden ember életének két főszereplője van: Isten és ő maga. Ezért bármilyen helyzetben vagyunk, törekedjünk az Istennel való kapcsolat erősítésére, s akkor számíthatunk arra, hogy szép időszak következik az életünkben.

Az alkalmon jelen volt Pásztor Béla Veresegyház város polgármestere és Kelemenné Boros Zsuzsa, az Innovációs Központ vezetője, akik bensőséges szavakkal köszöntek el a családtól.

A Baranyi család tagjai húsz és fél évig voltak a lakótársaink a településünkön. Szóljanak hát a bucsuszavaik, áldáskívánásaik a nagyközség minden lakójának – különös tekintettel azokra, akik ismerik és szeretik őket. Úgy a távozó Baranyi családnak, mint az itt maradt gyülekezetek minden tagjának pedig jelentsenek iránymutatást, bátorítást Istennek a fentiekben leírt szavai, ígéretei, üzenetei addig is, míg megérkezik az új pásztor, akit Ő küld.

Pálinkás Ibolya