Hit - és erkölcstan oktatás információk 2019/20

Hit - és erkölcstan oktatás információk 2019/20

A 2019/20-as tanévben is az általános iskola valamennyi  évfolyamán folytatódik a hit- és erkölcstan oktatás.  

Az alapműveltség és az egyetemes kultúra része a Biblia  ismerete. A nagyközségünkben jelenlévő – ökumenében  is együttműködő - különféle felekezetek (református, katolikus, baptista) hittan vagy  bibliaismeret óráin a tanulók megismerhetik a Bibliát és történeteit, valamint a  keresztény értékrend és a keresztény erkölcstan alapjait is elsajátíthatják.

Ezekre az órákra bárki beírathatja a gyermekét, függetlenül attól, hogy van-e vallásos háttere vagy nincs, gyakorló keresztény-e vagy sem.  (Egy  tanuló jelentkezése esetén is indul az oktatás.) A beiratkozás az aktuális tanévre  szól.  Ki  is lehet  próbálni  s  a  tanév leteltével  mást lehet választani (etikát vagy másik hittant).   

A hittant, bibliaismeretet  lelkészek, hittanoktatók, bibliatanítók tanítják az  iskolai órarend keretében. 

Mi a tennivaló, ha az erkölcstan óra helyett a hittan, bibliaismeret oktatását választják?

-         Az elsősök beiratkozásakor a szülő már nyilatkozott arról, hogy melyik hittant (vagy erkölcstant)  választotta a gyermeke számára.

-         A további  évfolyamokon tanulók szülei május 20-ig nyilatkozhatnak az iskola igazgatójánál, ha szeptembertől a hittant, bibliaismeretet szeretnék inkább választani.

 

              Sándor Levente lelkipásztor          Polcz Zoltán lelkipásztor 

                   református közösség                         katolikus közösség  

 

                                          Bacsó Benjámin lelkipásztor       

                                                  baptista közösség