„Annyi testvért, mint a fűszál…" - Húsz évvel ezelőtt indult az ÖRÖMHÍR tábor Szadán

„Annyi testvért, mint a fűszál…" - Húsz évvel ezelőtt indult az ÖRÖMHÍR tábor Szadán

Idén Isten segítségével a huszonegyedik ÖRÖMHÍR keresztény napközis tábort szervezte Szadán a Székely Bertalan kertben az - 1995-től működő - Tábor Alapítvány önkormányzati támogatással, felekezetközi összefogással. Az ÖRÖMHÍR Munkatársi Közösség önkéntesei, valamint az 50 órás közösségi szolgálatukat végző középiskolás diákok végezték a feladatokat, szolgálatokat július 22 – augusztus 9 között. Megvalósult a tervezett három hét és a kézműves blokk, amelyeken 49 család 79 gyermeke fordult meg. (A kosárfonás tanulási programon felnőttek is részt vettek.)

Néhány jubileumi gondolat - a történelem és a jelenkor vonatkozásában.

A rendszerváltás után – a nemzetközi/felekezetközi Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ) kezdeményezésére és annak segítségével – az országban számos helyen ÖRÖMHÍR klubok alakultak. Ennek különös jelentősége azokban a városokban volt, ahol a szocializmusban úgy épültek fel hatalmas lakótelepek, hogy templomok nem épültek hozzájuk. Egy-egy család lakásában, iskolákban, óvodákban, művelődési házakban kerestek helyet az önkéntes klubvezetők az óvodás és általános iskolás korú érdeklődő gyermekek – keresztény központú - foglalkozásaira. A cél az volt, hogy azok a gyermekek is halljanak bibliai tanításokat, akiknek a szülei nem keresztények, s templomba, hittan oktatásra nem jártak.

Bár Szadán három gyülekezet is van, mégis volt akkoriban létjogosultsága a gyülekezeteken kívüli keresztény gyermek- és ifjúsági programoknak. A Keresztény Ifjúsági Klub (KIK) és az ÖRÖMHÍR klub 1998-ban alakult meg a településünkön. Mindkét klub a programjait - többnyire - az akkor üresen álló Székely Bertalan házban tartotta. Szadán ugyan csak néhány éven át működött az ÖRÖMHÍR klub, de országos viszonylatban ma is számos klubban foglalkoznak gyermekekkel. Az ÖRÖMHÍR klubok neve az evangélium (örömhír) szóból ered. Ennek megfelelően a klubok programja is eköré szerveződik: Nem maradhat el egy aranymondás megtanulása, az azzal kapcsolatos magyarázat és beszélgetés, bibliai lecke, valamint az ezeken alapuló énekek. Természetesen emellett a gyermekek életkorának megfelelő vidám játékok, sport és kézműves tevékenységek is teret kapnak minden programon. Így vezettük be ezt Szadán is.

A következő évben, 1999-ben - elsősorban a klubba járó gyermekek részére - egész napos napközis tábort szerveztünk egy héten át. A tábori napok tematikája is az ÖRÖMHÍR klub metodikáján alapult, ezért ÖRÖMHÍR tábornak neveztük el a programot. Két-három év után bővült a munkatársi gárda, több héten át folytak a tábori hetek. Az önkéntes munkatársaknak igényük volt arra, hogy évközben is tartsák a kapcsolatot. Így alakult meg 2001-ben az ÖRÖMHÍR Munkatársi Közösség. Ebbe a három gyülekezetből (baptista, református, katolikus) jövő önkéntes munkatársak és mindazok beletartoznak, akik fontosnak tartják a településünkön élő gyermekek életét. Majd 2017. őszén ugyanebből a magból nőtt ki a Szadai Keresztény Szülők Köre is.

Húsz év telt már el az első ÖRÖMHÍR tábor megtartása óta. Az elmúlt évek táborai és az idei tábor egyik kedves, találó éneke volt:

„Olyan örömöt, mint a forrás… olyan örömöt kaptam, Tőled, Istenem.
Olyan békét, mint a folyó… olyan békét kaptam, Tőled, Istenem.
Olyan szeretetet, mint a tenger… olyan szeretetet kaptam, Tőled, Istenem.
Olyan hitet, mint a szikla… olyan hitet kaptam, Tőled, Istenem.
Annyi testvért, mint a fűszál… annyi testvért kaptam, Tőled, Istenem”

Mindezeket megtapasztaltuk a húsz év során is, s naponta tapasztalhatják mindazok, akik Isten útját választották. Legyen ez így mindannyiunk életében!

„Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt.”

(Biblia, Jeremiás könyve 15:16)

Pálinkás Ibolya

Megjelent a Békehírnök (baptista hetilap) 2019. szept. 29-i számának 314. oldalán.