Akik nem mondanak csütörtököt a legnehezebb helyzetekben sem

Akik nem mondanak csütörtököt a legnehezebb helyzetekben sem

Köszönet és segítség kérések

 

A Tábor Alapítvány és a Szadai Keresztény Szülők Köre a közelmúltban az interneten (facebookon és levelezőlistákon) történő adománygyűjtést szervezett a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon részére. Nagydobrony Szada nagyközség – kb. ötezres lélekszámú - kárpátaljai testvértelepülése. Több éve gyümölcsöző kapcsolat működik a két település között, melynek része a szadai iskolában évente megrendezett adventi „cipős doboz”-adomány gyűjtés a nagydobronyi rászoruló gyermekek számára. A gyermekotthonban mintegy általában hetven, különböző korú gyermek és fiatal él, a háromévestől a felnőttkor küszöbén állókig, család nélkül, a gondozók és egymás szeretetére bízva.

Felhívásunkra 115 ezer forint, valamint tisztasági szerek és édességek gyűltek össze. Köszönjük a támogatóknak az adományokat, amelyeket személyesen adtunk át július 5-én a gyermekotthonban Katona Viktória lelkészigazgatónak. (Átadásra került a Szadáért Közhasznú Kulturális Alapítvány, valamint a buszon velünk együtt utazó útitársaink pénz adománya is.)

A lelkésznő nagy örömmel fogadta az adományokat és a látogatásunkat az otthonban. Meghatódva mondta el, hogy Isten gondviselését látja az időzítésben, ugyanis az otthont kizárólag adományokból tartják fenn, s akkor éppen üres volt a kassza. Megtudtuk, hogy a gyermekotthont 1996-ban alapította egy holland férfi testvérünk. Akkoriban a legnagyobb szükség a család nélküli sérült gyermekek ellátása volt. Ők azóta felnőttek, de néhányuk továbbra is az otthonban él. Rajtuk kívül jelenleg 73 fő – három és harminchárom év közötti - leány lakója van az otthonnak. Ők a helyi óvodába és iskolákba járnak, valamint vannak közöttük főiskolai és egyetemi hallgatók is. A korábbi és a jelenlegi ukrajnai körülmények között igen nehéz az ellátásuk, taníttatásuk. A holland támogatási szerződés lejáróban van, ezért az otthon vezetősége keresi az új támogatókat, akik egy-egy gyermek ellátásához, taníttatásához hozzájárulnának, illetve bármilyen módon segítséget tudnának nyújtani. A helyi Líceumban tanuló diákjaik 10-17 éves fiatalok. Az ő tandíjuk személyenként ötezer forint havonta (évi 50 ezer forint). A Líceum a kistérségből is fogadja a magyar anyanyelvű diákokat, s kollégiumot is működtet a számukra.

Ha bárki segíteni szeretne egy család nélkül felnövő (állami gondozott) magyar gyermek ellátásában, taníttatásában Magyarországról (vagy a világ bármely országából), megteheti . Bővebb információt a témában Pálinkás Ibolya és Monok Zsófia ad.

A Szadai Székely Bertalan Általános Iskola már három adventben gyűjtött karácsonyi cipős doboz adományt a Nagydobronyban élő gyermekeknek. Idén is örülnének a karácsonyi ajándékoknak. Jó lenne, ha nemcsak az iskolában tanulók és az ő családtagjaik, hanem az egész lakosság bekapcsolódhatna ebbe a nemes akcióba - a lehetőségei szerint. Figyeljék a hirdetéseinket!

Nemcsak Nagydobronyban, hanem Kárpátalja minden településén élő magyar testvéreink – a korábbi évtizedekben és jelenleg is - Isten segítségével vészelik át a számunkra elképzelhetetlen, nehéz körülményeket. A nagydobronyi - több száz férőhelyes - templomban a vasárnap délelőtti istentiszteleten teljesen megtelnek a padok. Délután is nagy a látogatottság. Sőt minden kedden, csütörtökön és szombaton reggel hét órakor is összejönnek a hívek áhítatra, istentiszteletre. A kárpátaljai reformátusok himnusza: 
„Mindig velem, Uram, mindig velem,
még ha nem láthat is gyarló szemem. 
Azért ez énekem: velem van Istenem,
mindig velem!” 
(Ez egy nálunk is ismert ének egyik versszaka. Ők a templomból történő kivonuláskor is énekelik gyakran.)

Isten áldjon meg mindannyiunkat, hogy ez így legyen: Isten jelenlétét, segítségét tapasztaljuk a továbbiakban is Nagydobronyban és Szadán is! 
Mint azt kérték is a nagydobronyi testvéreink, imádkozzunk értük, különös tekintettel a gyermekotthonra, az ott élő leányokra és az ott dolgozókra.
Aki teheti, kérjük, adja tovább ezeket az információkat a köreiben - határon innen és túl.

 

Köszönjük:
Pálinkás Ibolya Tábor Alapítvány 
(telefon: 20 886-4851, 
e-mail: psibolya@gmail.com ) 
Monok Zsófia Szadai Keresztény Szülők Köre 
(Telefon: 20 439-8808,
e-mail: monok.zsofia@gmail.com)