A szeretet öt nyelve

A szeretet öt nyelve

A  Magyar  értelmező  kéziszótár  így  jellemzi  a  szeretet   szót:  „valami,  valaki  iránti  ragaszkodásban, gyengédségben, önzetlen  jóakaratban   megnyilvánuló  érzelem.”  Tehát  a  szeretet  egy  érzelem,   amely  nem  mindig  látható.  Joggal  állíthatjuk  tehát,  hogy  az  igazi  szeretet  tettekben  nyilvánul  meg. 

Különösen  fontos  a  szeretet  naponkénti  megnyilvánulása  az  emberi  kapcsolatokban.  Vannak  esetek,  amikor  a szeretet  nem  is  érzelmet  jelent,  hanem  odafigyelést,  a  másikkal  való  törődést.  Például  egy  ápolónő  abban  mutatja  meg  a  beteg  iránti  szeretetét,  hogy  gondoskodik annak   egészségügyi  szükségleteiről.  

Dr.  Gary  Chapman a  kommunikáció-pszichológia  eredményeire  alapozva  fontos  felfedezést  tett:  a  szeretetközlés  többféle  csatornán  át  történhet,  de mindenki  csak  azt  az  adást  képes  fogni,  amelyre  neveltetése  közben,  közvetlen  környezete  és  személyes  hajlamai  hatására  ráhangolódott.  Ezért  gyakran  megtörténik,  hogy  a  szeretett  személy  (gyermek,  szülő,  házastárs,  testvér)  nem  érzi,  nem  fogja  fel,  hogy  családtagja  szereti  őt.  Sok  családi  kapcsolat  szenved  kárt  emiatt.  Pedig  a megoldás  egyszerű:  fel  kell   ismernünk  és  meg  kell  tanulnunk  önmagunk  és  a  másik   „szeretet-nyelvét”. 

A  neves  szakember  az  alábbiakban  írja  le  -  magyarra  is  lefordított  -  könyveiben  a  szeretet  öt  nyelvét. 

1.  Testi  érintés.  Minden  életkorban  fontos,  a  születéstől  egészen  a  halálig.  Megnyilvánulhat  például  a  pici  baba  ringatásában,  szoptatásában,  gyermekek  esetén  egy-egy  ölben  meghallgatott  mesében,  induláskor   a  reggeli  pusziban,  a  kamasz  fiú  baráti  bunyózásában,  minden  korosztálynál  a    kézenfogásban,   a   simogatásban, a  házasságban  a  szexuális  kapcsolatban  stb.  

2. Elismerő  szavak.  A  szavaknak  hatalma  van.  A  bántó  szavak  az  önértékelést  rontják,  sőt  tönkreteszik.    A  kedves,  elismerő  szavak,  a  hiteles  és  őszinte   dicséretek  az  önértékelést  erősítik.  Különösen  fontos  ez  a   szeretet-nyelv  a  gyermeknevelésben   és  a  házasságban. 

3. Minőségi  idő,  osztatlan  figyelem Nem  más  ez,  mint  az  együtt töltött  idő,  beszélgetés,  játék,   kirándulás.  Ennek  egyik nagyon  fontos jellegzetessége  a  szemkapcsolat,  amellyel  kifejezzük,  hogy  most  csak  a   másikra  figyelünk,  semmi  más  nem  vonja  el a  figyelmünket.  Természetesen  a  szemünkkel    is  bátorítást,  bíztatást,  együttérzést  kell  kifejeznünk,  hogy   az   építő  és  ne  romboló  legyen.  

4.  Ajándékozás.  Nem  az  ajándék  értéke,  hanem  a  szeretet  a  fontos.  A  gyermekek  pl.  szívesen  készítenek  rajzokat,  képeket,  ajándékoznak   a  felnőtt  számára  meglepő   dolgokat  (pl.  falevelet,  apró  mezei  virágot):  mindig  fogadjuk  örömmel   ajándékaikat.   Amelyik  gyermek  ezt  teszi,  biztosra  vehetjük,  hogy   ezen  a  „nyelven”  nagyon  jól  fogja  érteni  a  felnőtt  szeretetét.   De  felnőtteknél  is  hasonló  a   helyzet!  Pl.  Mennyire  örülne  egy-egy  ember  néhány  szál  virágnak  életében,  nem pedig  a  temetésén  koszorú-hegyeknek!

5.  Szívességek,  szolgálatok.  Azzal  is  kifejezhetjük  a  szeretetünket,  ha  családtagunk  kérésére  egy-egy  apró  dolgot  megteszünk.  Például  a  gyermek  bár  meg  tud  tenni  bizonyos  dolgokat,  mégis  azt  kéri,  hogy  a  szülő  tegye  meg.  Azzal  is  kifejezhetjük  szeretetünket,  ha  elromlott  játékát  megjavítjuk.  Egy-egy  feleség  nagyon  örülne,  ha  nem  kellene  heteket,  hónapokat  várnia  olyan  apró  dolgokra,  amelyeket  csak  a  férje  tudna   elvégezni (pl.  barkács munka,  apróbb  javítások). 

A  fentiek  csak  ízelítők  arra,  hogyan  ismerjük  meg  önmagunk  és  a körülöttünk  élő  családtagjaink  szeretet  nyelvét.  Gondoljuk  át  egy-egy  napunkat,  hetünket:  mi  az,  ami  jól  esett  volna,  mi  az,  ami  hiányzott  magunknak  és   családtagjainknak.  Beszélgessünk  ezekről  a  kérdésekről! 

Gary  Chapman  magyarul  megjelent  könyvei  a  Harmat  Kiadó  gondozásában: 

Gyermekekre  hangolva  -  A  gyermekek  öt  szeretetnyelve

Kamaszokra  hangolva -  A  kamaszok  öt  szeretetnyelve

Egymásra  hangolva  -  Az  öt  szeretetnyelv   a  házasságban

Szólóban  -   Az  egyedülállók  öt  szeretetnyelve

                                                                                                        Pálinkás  Ibolya

                                         

A  szeretet öt nyelve (Lejegyezte J. K.   -   Gary Chapmam és Ross Campbell: Gyerekekre hangolva  c. könyve alapján) 

Az emberi kapcsolatok akkor működnek gördülékenyen,  ha a felek kölcsönösen érzik, hogy a másik szereti.  Különbözőképpen,  öt különféle „nyelven”  tudjuk kifejezni a szeretetünket.   Fontos, hogy ismerjük önmagunk és a másik szeretet „nyelvét”.   A szülő-gyermek viszonyában az  alábbiakat vegyük fontolóra.

     1.  A testi érintés a szülő-gyermek kapcsolat természetes része, bár sokan elhanyagolják. Kevesen ismerik fel a gyermek égető szükségét a fizikai érintkezésre, pedig az egyik legegyszerűbb mód, hogy érzelmi tankját feltétel nélküli szeretettel feltöltsük. Nem kell alkalmat várni, okot keresni a gyermek megérintéséhez, öleléséhez: ha játszik vagy tanul is,  megérinthetjük a vállát, a hátát. A gyermek fejlődésének minden szakaszában szükséges a testi érintés, de eltérő intenzitású az igénye rá. A serdülők különösen igénylik  a dédelgetést, hiszen nehéz időszakon mennek át, megterhelő feladatokat kapnak az iskolában is.

    2.  Az  elismerő-szavak:   „élet és halál van a nyelv hatalmában.” (Péld 18,21)  Sok gyermeket az elismerő szavak győzik meg a szülei szeretetéről. A kisgyermeket a gyengéd, becéző szavakkal biztosítjuk a szeretetünkről.

A szeretet és a dicséret sokszor összeolvad, azonban két különböző dolog. A szeretet által elfogadjuk egész lényét, beleértve jellemvonásait és tulajdonságait, amelyek személyiségének része. A dicsérettel azért illetjük, amit tesz, teljesítményéért vagy magatartásáért, amiben saját tudatos döntésének is szerepe van. A dicséret hiteles, őszinte és indokolt legyen, különben hízelgésnek hat, becsapva érzi magát a gyermek. Bátorító szavakkal segítjük, hogy egyre többre vállalkozzon, és konkrét erőfeszítésre irányuljon. Az tud bátorítani másokat, akiben bátorság van. A túláradó örömhöz, életkedvhez energia, jó fizikai közérzet kell. A gyermek ösztönzésének a szülői harag, düh az ellensége, ezért fontos a szülőnek higgadtan kezelnie az indulatait. A szülők gyakori tévedése, hogy  az irányítást tilalmak sorozatának tekintik.

     3.  A minőségi idő iránti igény fejeződik ki sok gyermek helytelen magatartásának hátterében: szeretne több időt szüleivel tölteni. A minőségi idő azt jelenti, hogy osztatlan figyelmet szentelünk valakire. A szülő jelenlétével ajándékozza meg gyermekét, kifejezve: „egyedülállóan fontos vagy számomra.” Ahogy növekszik a gyermek, egyre nehezebb megvalósítani, és ezt még fokozza, hogy  több gyermek esetén külön-külön is időt, kell szakítani rájuk. A minőségi idő lényege nem a tevékenység, hanem az együttlét. Ez idő alatt fontos a szemkapcsolat:  a gyermek szemébe nézzünk szeretetteljesen.

    4. Az ajándékozás jelentése „kegyelem, meg nem érdemelt, ingyenes adomány”. Az igazi ajándék nem fizetség, valami ellenszolgáltatás, hanem a szeretet önkéntes és ingyenes kifejezése. A valódi ajándékot, a gyermek javát szem előtt tartva választjuk, szeretetünk jeléül. Amikor a szülő pl. a takarításért ajándékot ígér, az fizetség a munkáért   Ha  a csintalankodó gyermeknek a jóságáért ajándékot helyez kilátásba, az is fizetség vagy megvesztegetés. Az igazi ajándékot nem a mérete és értéke teszi azzá, hanem a szeretet, amit kifejez. A karácsony és a születésnap kivételével jó, ha a gyermekkel közösen vesszük meg az ajándékot, fokozottan igaz életkora előre haladtával, önállóbb véleményét és ízlésvilágát figyelembe véve. Sok szülőnek lelkiismeret furdalást okoz, hogy a sok munkája miatt kevés időt tud a családjával tölteni, és ezt ajándékáradattal próbálja helyettesíteni, főleg a külön élő, családját elhagyó szülőre jellemző. Amelyik gyermeknek az ajándékozás az elsődleges szeretet-nyelve, az ajándék számára nem csupán tárgy, hanem a szeretet kézzelfogható jele. Ezért viseli meg őt, ha kedvenc kincsei eltűnnek, baja esik, ha az ajándékozó szülő hirtelen haragjában ilyet mond: bánom már, hogy neked adtam, nem érdemled meg.

   5.  A szolgálatkészség cselekedetei (szívességek) jelentik sokak számára a szeretetet. Szüntelenül gyermekünk rendelkezésére kell állnunk, de nem minden kénye-kedvének eleget téve. Az igazi szolgálatban az vezérel, mi válik a javára, úgy töltsük meg érzelmi tankját szívességeinkkel, hogy neki mi a legjobb. Ha mindent megteszünk helyettük, elhalmozzuk őket ajándékkal, önállótlanok és önzőek maradnak. Bölcsességre van szükségünk, hogy ezt a két szeretet-nyelvet helyesen alkalmazzuk. A szülő szolgálatkészsége mintaértékű a gyermek számára, és megtanítja a felelősségvállalásra. Hogyan válik gyermekem önállóvá és talpraesetté, ha mindenben segítségére sietek? Szolgálatunkkal segítsünk neki abban, amit ő még nem tud egyedül elvégezni, példát mutatva neki. Arra neveljük, hogy odafigyeljen másokra, segítőkész legyen, hiszen ez a nevelés legfőbb célja. Ha a gyermek megtapasztalja, hogy a szülei másokért áldozatot vállalnak a családon belül és azon kívül is, ő is megtanul másokért élni, együttérzésből és őszinte szeretetből szolgálni másokat. A gyermek azonban még éretlen, természetére jellemző önközpontú, nem várhatjuk el tőle, hogy önzetlen legyen. Jutalom és elismerés vágya hajtja, és hosszú évek alatt tanulja meg, hogy önfeláldozó szolgálatkészséggel fejezze ki szeretetét. A szerető szolgálat sohasem rabszolgaság, belső vágy motiválja, hogy tegyünk valamit másokért, ez ajándék. Ha a szülő nehezteléssel és megkeseredve szolgálja gyermekét, annak csupán testi szükségleteit elégíti ki, de érzelmi fejlődését hátráltatja.  

Minden gyermeknek van egy elsődleges szeretet-nyelve, az a szeretet közlési mód, melyre a legérzékenyebben reagál. A szülő felismerve, megtanulva gyermeke szeretet-nyelvét és azt kiegészítve a másik négy szeretetközlési móddal a gyermeke felelősségteljes felnőtté válva, önmaga is képes lesz szeretetet adni.

A szeretetteljes gyermekneveléssel kielégítjük a gyermek biztonság- és fontosságérzetét, így egészséges személyisége kifejlődve válhat erős, stabil, helyes önértékeléssel rendelkező felnőtté.