A rád bízott drága kincset őrizd meg...

A rád bízott drága kincset őrizd meg...

Lelkipásztor  beiktatás a szadai - veresegyházi  körzetben

A szadai – veresegyházi  körzet  2014. őszén búcsúzott el lelkipásztorától, Baranyi Lászlótól és családjától.  (Baranyi  testvér 1994-től, több mint húsz évig végezte a  szolgálatot a körzetben.)  Közel másfél évig  volt a körzet ügyintéző lelkipásztora  Kotán Béla, a szomszédos  őrbottyáni – sződi körzetből.  Hálásak  vagyunk Istennek, hogy - Kotán testvér közreműködésével - Isten kirendelte a körzet új lelkipásztorát.  Áprilisban költözött Szadára Debrecenből Bacsó Benjámin a feleségével és a  három óvodás kislányukkal.

 Az új lelkipásztor ünnepélyes  beiktatása május 7-én volt a veresegyházi  imaházban.  Erre az örömünnepre - a  két  gyülekezet meghívására - több felől  érkeztek  vendégek. Meghívottak voltak  a körzet korábbi  lelkipásztorai, illetve  családtagjaik, a  két település társegyházai és polgármesterei, valamint  a  környező gyülekezetek lelkipásztorai, képviselői. Küldöttség érkezett  a búcsúzó debreceni  gyülekezetből. Jelen  volt a Tiszántúli  Egyházkerület  egyik  vezetője is.  A   felsőpetényi testvérek szabadtéri fúvós zenével  fogadták az imaházba érkezőket. Az  alkalmat Kotán Béla ügyintéző lelkipásztor vezette.

Az igehirdetést, valamint a lelkipásztor és a gyülekezetek kölcsönös fogadalomtételével  kapcsolatos szolgálatot  Papp János lelkipásztor, a Magyarországi Baptista Egyház  elnöke  végezte. Lelkipásztor társát, Bacsó Benjámint a zsoltáríró  gondolataival bátorította új szolgálati helyein:  „Akkor így szóltam: Íme megjelentem… Abban  telik  kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed  szívemben van. Hirdetem igazságodat… és  nem  zárom be  számat… beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem  titkolom el szeretetedet és hűségedet…” (Zsoltár 40:8-11) Amit  Istentől kaptunk,  jó  tovább adnunk. Istentől  kapott  kincseink vannak,  azokat ne  titkoljuk  el! Könnyen  bezárul  a szánk,  elcsüggedünk, ha  nem  látunk  eredményt. A zsoltáríróhoz,  Dávidhoz  hasonlóan  Bacsó  Benjámin  is megjelent,  szolgálatra  jelentkezett, mint  a  honvédségnél.  Jó kedvvel, Isten  akaratára hangolva, végezze mindig  a  rábízott  szolgálatot, a  lelke mindig  legyen készséges  arra,  amire  Isten  hívja. Ahogyan Dávid  akarata mindig  Isten  akaratához  igazodott,  jó,  ha  a mi  gondolataink is Istennél  születnek  meg.

A  szószéki Bibliát Kotán Béla adta át azzal a jókívánsággal, hogy  Bacsó testvér erőteljesen, nagy szeretettel hirdesse mindig Isten igéjét.

Bacsó Benjámin a „székfoglaló” beszédében – többek  között – elmondta, hogy csendes békesség, megnyugvás van a szívében.  Bár szereti a debreceni gyülekezetet, el kellett jönnie, mert Isten hívta. Megértette,  hogy Isten ebben a körzetben akarja  látni: itt  jelentkezik  a  szolgálatra.  Bizonyossága van arról, hogy  „… akik Istent szeretik,  azoknak minden  javukra szolgál…”  (Róm 8:28)

 Az ünnepélyes istentiszteleten a körzet alkalmi kórusa és dicsőítő csoportja is szolgált.    Számos  köszöntés is elhangzott. Néhányat az  alábbiakban  emelek ki.

A búcsúzó debreceni gyülekezet nevében Dobos Péter gyülekezetvezető szólt. Emlékeztette Bacsó testvért arra,  hogy  a debreceni búcsúzó  istentiszteleten ő is a 40. zsoltár verseit hozta búcsú gondolatokként. Kilenc évi debreceni szolgálat  után legyenek hangsúlyosak ezek a további  szolgálatában is. Útravalóként, jó tanácsként Pál apostol szavai hangzottak el: „ Az az indulat  legyen bennetek,  ami Krisztus Jézusban is  megvolt, mert ő Isten formájában  lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy  egyenlő Istennel.” (Fil 2:5-6) A  vezetői  szolgálatot mindig krisztusi lelkülettel végezzük! 

Cserés  Attila a Tiszántúli  Egyházkerület vezetője 16 gyülekezet  nevében búcsúzott s  egyben  átadta  igei  jókívánságait a Budapesti  Egyházkerületbe  érkező  szolgatársának:  „… őrizd meg a rád bízott  kincset…” (1Tim 6:20)  Tekintse nagy értéknek, kincsnek a hitet, az  evangéliumot, a feleségét, a gyermekeit és minden embert.  Ahogyan  Pál  apostol  bátorította  Timóteust, Cserés  testvér is  buzdította Bacsó  testvért,  hogy  legyen bátor, erős és jó vitéze  Krisztusnak. 

A szadai gyülekezet nevében Pálmai Zoltán diakónus,  a  veresegyházi gyülekezet  képviseletében pedig Csernus Zoltán elöljáró köszöntötte az új pásztort.  Pálmai Zoltán Isten erejét kívánta a lelkipásztor és a körzet közös  szolgálatára:  „ … aki meg is erősít titeket mindvégig…” (1Kor1:8)  Csernus Zoltán pedig a beiktatási meghívó igei gondolatait erősítette meg: ”Mert csak én tudom,  mi a tervem  veletek – így szól az Úr - :  békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt  adok nektek.” (Jer 29:11) 

Veresegyház  város  polgármestere, Pásztor Béla, valamint  Szada nagyközség polgármestere, Oroszi Sándor  - az örömük kifejezése és a  jókívánságaik mellett,  szinte egybehangzóan -  azt kérték az új lelkipásztortól, hogy szeresse a  két helységben  élő  embereket és legyen továbbvivője  a településeken jól működő ökumenikus  kapcsolatoknak. 

Az új lelkipásztort köszöntötte Drenyovszki Pál nyugdíjas lelkipásztor is, aki 17 évig végzett a körzetben szolgálatot 1974-1991 között.  Azt kívánta, hogy  - az apostolokhoz hasonlóan -Bacsó testvér is a Szentlélek erejével végezze  a szolgálatát: „Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép  között…” (Apcsel 5:12-15)

Jelen  volt Marsal Jánosné, egykori lelkipásztorunk (1960-1974) felesége  is. Baranyi László – akadályoztatása miatt – utódját egy  levélben köszöntötte, amely felolvasásra került.  Ugyancsak levélben köszöntötte a körzet testvériségét és az új lelkipásztor családot Mónus Dániel és felesége. (Mónus testvér 1992-1994 között volt ügyintéző lelkipásztora a körzetnek.)

A köszönet hangja  nem  csak Istennek szólt,  hanem Kotán Béla lelkipásztornak  és az  őrbottyáni - sződi körzetnek is.  Kotán testvérnek  ugyanis az  elmúlt másfél évben két  gyülekezet helyett négy gyülekezetet kellett pásztorolnia.  

Imádságunk,  kívánságunk  az, hogy  úgy  a szadai – veresegyházi körzet,  mint  az  ország minden  gyülekezetének testvérisége  tudjon  oly módon  együtt  munkálkodni a  lelkipásztorával, hogy  kölcsönösen  drága kincsnek, értéknek  tekintjük  egymást és mindazokat, akik felé az evangéliumot visszük. 

                                                                                               Pálinkás Ibolya