A feje tetejére állított világ talpra állítása

Programajánlás 50 év felettieknek és alattiaknak is

A Baráti Missziós Alapítvány (Jánoshalma) több éve rendszeresen, évi két  alkalommal  (május  első teljes hetében és szeptember második  teljes  hetében) szervez hitmélyítő  alkalmakat,  lelki csendes heteket  az érdeklődőknek. 

Idén május első hetében Szlovák Tibor lelkipásztor volt az  igei szolgálattevő.   Nagy érdeklődéssel hallgattuk –  délelőtt és este - az Isten  országának titkairól  szóló, igen alapos  bibliai tanításait, amelyeket  megtűzdelt  a sok-sok saját átélésével, bizonyságtételével, tapasztalatával.   Sőt megörvendeztette a hallgatóságot a saját verseivel, dalával. Kik juthatnak be a mennyek országába? Mit tanítanak itt most ma nekünk az Úr Jézus példázatai, amelyek a mennyek országával kapcsolatosak? Ezekről és hasonló kérdésekről elmélkedtünk, beszélgettünk, miközben nagyon jó testvéri- és imaközösségben voltunk. A szabadidőben lehetőség nyílt kirándulásra, sétára, gyógyfürdőzésre, testmasszásra. Nagyon finom, házias ételeket fogyasztottunk naponta háromszor.

Szeptember második hetében az előadó Németországból Ulrich Hofius volt, aki egy nemzetközi missziótársaság, az OMC evangélistája. Ez a missziótársaság 125 éves, Ausztráliából indult el. Ma 32 országban 200 misszionáriusa van. Céljuk, hogy ott hirdessék az evangéliumot, ahol az emberek vannak: utcákon, tereken, strandokon, közlekedési  eszközökön.

Ulrich Hofius is nagyon érdekfeszítő témákról tanított. Pál apostol és munkatársai életét tanulmányoztuk, akiket a Thessalonikában élő zsidó ellenségeik „országháborítóknak” neveztek, akik a feje tetejére akarják állítani a világot. (Apcsel 17:6)  Mi azonban tudjuk,  hogy éppen  az ellenkezőjéről van szó:  a feje tetejére állított világot akarták talpra állítani Isten  segítségével, a Szentlélek erejével. Ulrich hangsúlyozta, hogy az Újszövetség a kereszténység első harminc évét dokumentálja, mintegy példát adva a következő generációknak. Isten munkája folytatódik.  Itt és most velünk, Isten mai munkatársaival, mert a szellemi erő, ami Istentől jön, érvényes a ma tanítványaira is. Isten Pált és munkatársait a megfelelő időben a megfelelő helyekre küldte. A mi felelősségünk, hogy mi is álljunk Isten rendelkezésére  s akkor hasonló életváltozások történhetnek, mint amelyekről az Újszövetségben olvashatunk.

A mai feje tetejére állt világban gyakran hasonló küzdelmekkel kell szembenéznünk, mint annakidején – a kisebbségben lévő – keresztényeknek és az apostoloknak. Ugyanis ha valaki éles, igaz evangéliumot hirdet, képvisel, ne  csodálkozzon, hogy nehézségei lesznek. Ulrich részletesen beszélt a mai németországi- és nyugat-európai erkölcsről. Németországban is elfogadott a „házasság mindenkinek” törvénye és a gender elmélet. Már élesen láthatóak ennek következményei. Pl. egy 15 éves fiú feljelentést tett az iskolája ellen, mert annak vezetősége nem engedte meg, hogy az osztálykiránduláson a lányokkal együtt aludjon (mivel ő fiú létére lánynak vallja magát).  A feje tetejére állt dolgok ellensúlyozására, ebben az antikrisztusi légkörben néhány  keresztény úgy döntött, hogy un. „gondolati szabadság buszával” járják az országot.  Azt akarják hangsúlyozni, hogy joga van az embereknek a bibliai családmodellt hirdetni ÚJRA. Nagy az ellenállás a busz iránt. Akadályozzák a  munkájukat a tolerancia jegyében…  Ulrich úgy gondolja, hogy  minket,  magyarokat is el fog érni előbb-utóbb ez a probléma.

A csendes napok keretében voltunk a cigánysoron is egy házi bibliakörben, ahol szintén Ulrich szolgált, s együtt énekeltünk. Úgy tapasztaltam, hogy a vendéglátó házaspár nagyra értékelte a látogatásunkat.

Ulrich szerint az Úr Jézus Krisztus minden misszionárius példaképe, mert elhagyta a mennyet és más kultúrában élte a földi életét. Eközben példát adott mindarra, amit ránk bízott: Ti vagytok a világ világossága… a föld sója… a hegyen épített város…

Többször szó esett már arról – baptista körökben - az utóbbi években, hogy hová menjenek a nyugdíjasok, az 50 év felettiek lelki programokra, testi-lelki feltöltődésre. Sok szeretettel és jó szívvel ajánlom a jövőre nézve is az 50 év felettieknek és alattiaknak is a jánoshalmai csendes heteket: május első teljes hetében és szeptember második teljes  hetében.

A következő alkalom 2018. május 7-11 között lesz.

Elérhetőségük: bmszbayer@t-online.hu

vagy baptifon: 20 886-3978, 309-   531-737

 

                                                                               Pálinkás Ibolya