Stefura Erzsébet: Virágvasárnaptól - Golgotáig

2014.04.16 14:01

Erre fog jönni, ahol én lakom!

Minden virágom eléje rakom,

S hova nem jut, majd köntösöm teszem,

Hozsánnázva kiáltom lelkesen:

Óh, jöjj, lakozz velem!

 

Amit adtam, lásd minden kevesen,

Szívemet is ráadom, ez nekem

Legtöbb mit bírok; köntösöm után

Szépen kiterítem az út porán,

Eléd, vágyam nyomán.

 

S lelkendezem. Vaj’ lesz-e rá szavad,

Ez áldozat mily örömet arat?

Te sírsz, arcodon gyász felhője ül

S én Téged hívtalak meg ünnepül?

Ujjongásom elül.

 

Sötét napok nagy kínja szemedben.

Látod a várost romokba verten,

Magadat is. (Mit az öröm nem lát)

Az Isten-Fiát fára szegzetten.

Szívem visszaveszem.

 

Örömnek szántam, búnak nem adom.

Nincs már hozsánnám, beborult napom,

Hogy fordulhat a hajnal így estbe,

Virágaim hervadásba veszve,

S a köntös kezemben.

 

Új zajongás, vajon mi lehet az?

A városon túl mit kiáltanak?

A Király! S üvöltnek összevissza;

„Keresztre föl!” E látványt ki bírja?

Én okoztam volna?

 

Elhagytam Őt, ott, akkor az úton?

Hogy most kelljen Golgotához futnom?

- Én Királyom! Földöntúli kínban

Hozzád jöttem igaz bűnbánatra

Méltó hódolatra;

 

Hozsánna, hozsánna! Zengi ajkam!

Kereszted megérlelt, megváltattam!

Áldott, Ki jő az Úrnak nevében!

Véred megmosott, nyomodba tértem,

Szent ünnepre értem.