Lukátsi Vilma: Wittenberg

2013.10.27 18:50
Október utolsó napja már.
A látóhatár
fénylő napkeltet ígér:
„Az igaz ember hitből él…”
 
Az a korszakváltó hajnal
megajándékozta a világot:
Szöget és kalapácsot
adott egy szerzetes kezébe.
…Amíg a vártemplomhoz ér:
„az igaz ember pedig hitből él…”
– suttogja, még csak önmagának,
de az egész világnak
szól attól kezdve az üzenet,
a kapura kiszögezett hitvallása sok éjszakának…
A kinyitott szent Bibliának
fölismert igazsága beszél:
„Az igaz ember hitből él!”
 
…mert fújt a Szél
azon a kora reggelen,
nem maradt többé rejtelem,
hogy Isten szereti a világot
önmaga adott váltságot érte
Fia halála által!
S mert Ő mindent megfizetett,
azért nem lehet elveszett,
senki, aki hisz Benne!
Hisz, szeret és remél…
„Az igaz ember hitből él!”