Kárász Izabella: Nagypénteken

2014.04.16 14:14

Nagypéntek gyásza úgy reám borult,

Ragyogott a nap, mégis alkonyult…

Csak álltam, álltam a napsugarakban

Nagypéntek gyásza zokogott a napban…

Én hallgattam a nehéz zokogást

És figyeltem a vérző Messiást.

 

Láttam: szemét égette fájdalom,

Vérző homlokát, ah, úgy fájlalom.

A töviseket, a véres koronáját,

A láthatatlan, örök glóriáját.

Néztem nagypéntek bűvös láthatárán,

Megtört a könnycsepp szememnek pilláján:

 

- Ah Istenem, Te úgy szeretted őt,

Az ártatlant, az örök Szenvedőt.

Hiszen Fiad volt, szent és isteni,

Mégis hagytad Őt felfeszíteni.

 

S mi bűnösök, kiket szintén szeretsz,

És semmiségünkért, óh, meg se vetsz,

Mi bűnösök, hát mért nem szenvedünk,

Csendes mosollyal, s ha veretettünk,

Mért nem mondjuk, hogy így kell lennie,

És hogy az egész ütés semmi se…

 

Add, hogy nagypéntek vigaszunk legyen,

Reád találjunk ott, a nagy hegyen,

Hol keserűség poharát ürítve,

Szenvedjünk csendben, másra nem tekintve,

De megtagadva örökre magunkat.

És büszkén járva tövises utunkat,

 

Általküzdve a három napot,

Elérhessük a fénylő csillagot,

Mely Húsvét napján gyulladt ki az égen,

Megfoghatatlan, örök csodaképpen!