Karácsonyi hangok (Németből fordította: Vargha Gyuláné)

2013.12.25 13:52

Szent karácsony estharangja
Angyaloknak édes hangja,
Zengve száll a légen át.
Hirdet nékünk nagy kegyelmet, 
Bűnt eltörlő nagy szerelmet,
Mely közénk a földre szállt.

Zengjetek csak égi hangok,
Űzzetek szét minden gondot,
Bűnt, halált, bús éjszakát,
Hadd ragyogjon tiszta fénnyel,
Szálljon a világba széjjel
a hír: Jézus üdvöt ád!

Tudja meg sok szív, mely árva,
Jézus mentő karja tárva,
Ő megtart és üdvözít!
Nála békét és kegyelmet,
Nála üdvösséget lelhet,
Ki megbánja bűneit.

Angyalhangok lágy zenéje,
Hass a nagy tömeg szívére,
Míg kegyelme napja tart!
Ó, bár sok szív még ma este,
Jézus szent igéit lesve,
Benne békét lelne majd!