Fejes Ádám: Feltámadott!

2014.04.16 14:24

Feltámadott! – ezt zengje ajkatok!

Értelmet ad, ha nemcsak angyalok

jó híre jő. csodálkozó szívek,

kiknek e jel több volt, mint bárkinek

az üres sírt ámulva érik el –

Péter kiált, s a szívem énekel.

Feltámadott! – Ezt zengje ajkatok!

ezt vallom én, nemcsak az angyalok.

 

Feltámadott! Én hitetlen hitem,

nehéz öröm elhinni ezt híven.

Ellene mond tudás, tapasztalat,

nem volt ilyen soha az ég alatt,

de szemtanuk szent bizonysága szól.

(ők sem értik) Tamás felém hajol:

Figyelj reám, hogy roskadoztam ott,

de Jézus élt, sebeket hordozott.”

Feltámadott! Dobogj riadt szívem!

Feltámadott! Én Uram Istenem!

 

Feltámadott! – Kiáltják századok,

Értelmet ad, hogy nemcsak angyalok

zengik e hírt: kétkedő emberek,

csodálkozó de meggyőzött szívek!

Pál is beszél, ötszázat hoz, tanut,

csodát jelez a damaszkuszi út.

Új életét le nem tagadhatod:

élő Úr volt, kivel találkozott.

Nem semmi ez, de megnyílt nagy titok,

hogy Jézus él, Jézus feltámadott!

 

Feltámadott s élete győzelem!

Bűn és halál, nincs dolgotok velem!

Az elmúlás az utolsó adó,

mert ez a test bűnös és rothadó,

de épp mint Ő, majd új életre kel,

velünk az Úr egyszer még remekel,

kilépünk majd, s a széttört istenarc

ragyog… ragyog… Mert győztes volt a harc,

melyet Urunk érettünk megvívott!

Élsz én Uram! Krisztus feltámadott!