Édesanyák köszöntése

2014.05.02 22:10

Gerzsenyi Sándor:

ANYÁM

Ajándékul adott téged Isten,
Ahogy földnek adta a napot:
Aranynál is drágább vagy te nékem,
Az Úr Istennek érted hálát adok.

Nyári tűzben vagy a fagyos télben,
Nyomodban mindig virág fakad:
Nyugalmat találok közeledben,
Nyereség nekem minden szavad.

Áldom Istent érted éjjel-nappal,
Áldozatod nem felejtem el:
Átadom most e pár virágszállal,
Átadom, mit szó sem mondhat el.

Messze sodorhat tőled az élet,
Mégis mindig gondolok reád:
Magammal hordom szent örökséged,
Megőrizem arcod mosolyát.VIRÁGCSOKOR HELYETT - IGECSOKOR

,,Boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, akik az ÚR törvénye szerint élnek.
Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt..."
Zsoltárok 119: 1-2

,,Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.
Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól!"
Zsoltárok 119:9-10

,,Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
Áldott vagy te, Uram! Taníts meg rendelkezéseidre!"
Zsoltárok 119:11-12

,,Ajkam fölsorolja szád minden döntését.
Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek."
Zsoltárok 119: 13-14

,,Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre.
Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg."
Zsoltárok 119: 15-16

,,Az Úr törvénye tökéletes, Felüdíti a lelket.
Az Úr intő szava határozott, Bölccsé teszi az együgyűt.
Az Úr rendelkezései helyesek, Megörvendeztetik a szívet."
Zsoltárok 19:8-9

A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, 
a megjobbításra, az igazságban való nevelésre."
2 Timótheus 3:16AZ ÁRONI ÁLDÁS:

,,Áldjon meg téged az ÚR,
és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az ÚR,
és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az ÚR,
és adjon neked békességet!"
4 Mózes 6:24-26ÁLDÁS A IV. SZÁZADBÓL

Legyen az Úr előtted...
... hogy megmutassa mindig a helyes utat.
Legyen melletted...
... hogy ölelő karjával védjen.
Legyen mögötted...
... hogy alattomos támadásoktól is megvédjen.
Legyen alattad is...
... hogy kimenthessen az ellened vetett csapdákból.
Legyen benned...
... hogy megvigasztaljon szomorúságaidban.
Legyen körülötted...
... hogy minden bánatot felfoghasson.

És legyen fölötted szüntelen áldásával.

Így áldjon meg Téged, a mindenható és irgalmas Isten,
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.Gerzsenyi Sándor:

ZSOLTÁROS KÖSZÖNTŐ

Az Úr legyen megőrző Pásztorod!
Nem látsz hiányt soha, míg őt szolgálod.
Kik benne bíznak, mind-mind boldogok!
Ő legyen néked üdvöd, boldogságod!

Ha szomorú lesz szíved, ő bezörget
Hozzád, és megújítja hitedet.
Megsokasítja elfogyó erődet:
Az Igazság szent ösvényén vezet.

Ő akkor is oltalmad, őriződ,
Ha rádborulna a halál árnyéka...
Élj igaz szívvel Istened előtt:
A hűségben csak így lehetsz te példa.

Csordultig lesz a szíved boldogsággal,
Hisz égi irgalom, jóság vezet.
Az Úr házában lelked égbe szárnyal...
Örökké őrzi, áldja éltedet.