Bányai Ferencné: A mi Hősünk

2014.04.16 13:57

Győztes Hősnek jár a pálma,

Virágeső hull útjára,

Hozsánnát zeng ezer ajak,

Tárva-nyitva ajtó, ablak.

 

Áldott, ki az Úr nevében

Jöttél hozzánk! Vártunk régen.

Nagy az öröm, nincsen lárma,

Boldogan jár házról-házra.

 

Bűn, betegség, baj megszűnik,

Ördög hada mind eltűnik.

Ahol szelíd, szent alakja

A szívet meglátogatja.

 

Hozza a hitnek malasztját,

Kegyelmének gazdagságát.

Reménységet, szeretetet,

Vigaszt, erőt, békességet.

 

Teljesülve a szív vágya,

Lelkünkből felszáll a hála…

Jézus nevét zengi ajkunk

Néki térdet, fejet hajtunk.

 

Ő a mi legnagyobb hősünk,

Kit imádva dicsőítünk.

Legyen áldott ki Őt adta,

Nekünk örök diadalra.