Balogh Miklós: Házasságunk dicsérete

2014.02.10 14:02

A házasság, a szép családi élet:

cinizmus vagy víg viccek tárgya lett,

fehér holló a holtig tartó hűség,

s a más javáért élő szeretet.

 

Az író és a művész úgy ábrázol –

- miféle erkölcs, milyen ideál? –

hogy olvasó és hallgató vagy néző

a ravasz csábító pártjára áll.

 

*

 

Hadd mondjak én az Élet érdekében

hűségre hívó hálás éneket,

ki eltöltött már boldog házasságban

erős emlékű édes éveket!

 

Isten kegyelme minket szűzen őrzött,

Csupán egymás számára tartva meg,

S az égi Vőlegényhez húzó hűség

Házasságunk szilárd alapja lett.

 

Mi még a testi lángolás varázsát,

a még nem ízlelt új tüzű csodát –

még ezt is Tőle nyertük – hála érte -,

meg sem kívánva soha senki mást.

 

A féltékenyég félelmes fullánkja

bennünket soha meg nem mérgezett,

a gyilkoló gyanú sejtelmes árnya

szívünkre nem, sosem férkőzhetett.

 

Ajándék voltunk Istentől egymásnak,

s mennyei mézet mártottunk alant:

Egy belső bölcső gyönyört nyújtva ringott,

S mélyén az élet sejtje megfogant.

 

És alaptalan aggódás nem kínzott,

pedig nem volt sem bútor, sem lakás,

csak hárman voltunk: férfi, nő meg Isten,

s a várandósság öröm volt, nem csapás.

 

Minden gyermek nagy szerelem gyümölcse,

s az életéért harcos szenvedés.

Hogy hány legyen? Nem volt véletlen dolga:

Istennel szőttünk „családtervezést”.

 

Sem karrier, sem sok kényelmi szempont

nem tört egy magzat életére sem,

s elmúltak bár az ifjú álmú évek,

csak egyre nőtt a drága szerelem.

 

És volt a gyermekáldásnak határa:

a fájdalomtól féltő szeretet.

Egymást becsapva vagy kijátszva, soha

nem adtunk gyermekeknek életet.

 

A férfi és nő egyenjogúsága

természetes volt mindig, mert a hit

a szeretetnek égi talajából

dúsan hozta ízes gyümölcseit.

 

Ha békességünk boldog, tiszta tükrét

befújta néha sérelem szele,

minden vitánkat a bocsánatkérés

s a megbocsátás csókja zárta le.

 

A szeretet most is a legfőbb érték,

nincs „külön kassza”, rejtett gondolat,

megosztjuk életünknek minden dolgát:

az örömöket és a gondokat.

 

A nevelésben sincsenek vitáink,

kényes kérdésben két szülő szavaz,

s a rövidlátó gyermekészben, szájban

elhal minden perújító panasz.

 

Sorolhatnám még sokáig: mi, hogy van?

Elmondhatnék sok példát, részletet,

de inkább újra rámutatok arra,

hogy itt, manapság mindez így lehet.

 

Bár talán te ezt csupán a műveltség

és emberség kérdésének veszed,

de mi hálával hullunk térdre, vallva

a Fölülről nyert roppant többletet.

 

Mert nem magunknak állítottunk szobrot,

Isten csodás kegyelmét áldja szánk.

Ki mérhetetlen szeretettel szórta

országa örök kincseit reánk.

 

Légy áldva, Isten, e kimondhatatlan

ajándékért, mely lényeddel rokon,

hisz folytatódik majd szellemi szinten

örök örömben dicső jobbodon!