2020. január 11. szombat

2020.01.10 21:07

2020. január 11. szombat

 

„Akkor eszedbe jutnak tetteid, és szégyenkezni fogsz, ha megbocsátom mindazt, amit elkövettél – így szól az én Uram, az Úr.”

(Ez 16,61.63)

 

A másik ember bûnére milyen sokáig tudunk emlékezni! Családi viszályok öröklõdnek generációkon át, mert nincs megbánás és megbocsátás. Isten gyermekei, akik Atyjuk jóságából egymás testvéreivé lettek, nem élhetnek ilyen családban! Hiszen az õ népe mind megváltott, kegyelembõl élõ ember, akinek bûnei megbocsáttattak.

 

A nap éneke:

MEGBOCSÁTÁS