2019. szeptember 9. hétfő

2019.09.08 20:42

2019. szeptember 9. hétfő

 

„Amiket hallottunk és tudunk, mert õseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elõl.

(Zsolt 78,3–4)

 

Õsszel megkezdõdnek (folytatódnak) a bibliaórák, gyermek-bibliakörök. „Nem titkolhatjuk el” mi sem a kinyilatkoztatást a „fiaink” elõl, amint az sem, hogy Isten hogyan cselekedett egyházunk, közösségeink, gyülekezeteink, családunk életében. Jézus élõ Úrként van velünk minden napon, és ezt a bizonyosságot, ezt a hittapasztalatot kell továbbadnunk – spontán módon, és arra rendelt „keretek” között.

 

A nap éneke:

ROMOKBÓL ÉLETET