2019. szeptember 8. vasárnap

2019.09.07 20:46

2019. szeptember 8. vasárnap

 

Péter így szólt: „A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt elõttetek erõkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok –, õt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta.”

(ApCsel 2,22.24)

 

Korunkban (is) óriási az éhség a spiritualitás iránt. Az élet értelmét, a boldogság kulcsát, a szenvedés okát és értelmét, a világot fenntartó felsõ hatalmasságot keresik milliók, és vélik, hogy megtalálták, majd kiábrándulnak, és keresnek tovább... Egy eléggé „bonyolult” világban rengeteg a hamis tanítás, a tévút. Péter pünkösdi beszéde a Megváltót, az egyetlen igaz Utat mutatja meg Istenhez: a názáreti Jézust. Isten Fia az egyetlen, akit Isten „igazolt elõttünk” – ebben a hitben erõsödjünk meg, ezért a hitért imádkozzunk, és ne tévedjünk bele hamis tanítások erdejébe.

 

A nap éneke:

MERT JÉZUS ÉL!