2019. szeptember 5. csütörtök

2019.09.04 20:24

2019. szeptember 5. csütörtök

 

Krisztus mondja: „Az én Atyám, aki nekem adta õket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki õket az Atya kezébõl.”

(Jn 10,29)

 

Örökké áldott legyen Õ, lelkünk egyetlen jó és hûséges Pásztora! Ha csak rám lenne bízva életem irányítása, az ördög könnyûszerrel elragadná lelkemet. Jézus azonban megerõsít mindnyájunkat: akiket õ drága áron megváltott, azoknak a lelkét senki sem ragadhatja ki a mennyei Atya kezébõl. Már Ézsaiás próféta által is ezt ígéri az Úr: „Nincs, aki kezembõl kiragadjon.” (Ézs 43,13)

 

A nap éneke:

SZERETLEK JÉZUSOM