2019. szeptember 13. péntek

2019.09.12 21:10

2019. szeptember 13. péntek

 

„Aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

(Mt 24,13)

 

Amikor Jézus szavait olvassuk az utolsó idõkrõl, az üldözésekrõl, a nagy megpróbáltatás idejérõl, az eltántorodásokról, az elárulásokról, gonoszságokról stb, (ld. Máté 24,3kk!) akkor lesz csak igazán világos, hogy mennyire kegyelembõl élünk. Hogy Isten az, aki a hitet adja, naponként, hogy õ tart meg benne, õ ad szavakat a bizonyságtételünkhöz, a szentségekben bûnbocsánatot és újrakezdést ajándékoz a megtérõnek. Mi önmagunkban semmire sem lennénk képesek! Ha üdvözülünk, ha mindvégig kitartunk, ahogy Jézus mondja: ez egyedül neki, Jézusnak az érdeme és megtartó szeretetének mûve!

 

A nap éneke:

VAN-E MÁR TISZTA RUHÁD?