2019. szeptember 10. kedd

2019.09.09 21:36

2019. szeptember 10. kedd

 

Jézus mondja: „Az én igám boldogító, és az én terhem könnyû”

(Mt 11,30)

 

Ez azt is jelentheti: Bízzatok, én legyõztem a világot. Jézus elvette rólunk a bûn, a halál és az ördög hatalmát, ezért hordozhatjuk az õ kedves igáját és könnyû terhét. Jézus jó kereskedõ és kegyelmes üzletember, mert õ életet ad halál helyett, igazságot bûn helyett. Földi életünk minden terhét õ vette magára, hogy nekünk életünk és üdvösségünk legyen.

 

A nap éneke:

A KERESZT HATALMA