2019. november 4. hétfő

2019.11.03 23:57

2019. november 4. hétfő

 

„Más alapot senki sem vethet a meglevõn kívül, amely a Jézus Krisztus.”

(1Kor 3,11)

 

Az alapra sok mindent lehet építeni. Pál apostol ezt egy képpel fejezi ki: vannak, akik aranyat, ezüstöt, drágakövet, és vannak, akik fát, szénát, szalmát használnak építményükhöz. Az ítélet tüzében aztán az elõbbiek munkájának eredménye megmarad, az utóbbiaké elég. Pál ezt az egyházban az igehirdetõk és tanítók munkájára érti. A 16. századi reformáció – Pál nyomdokán haladva – újra az evangélium „aranyat érõ” tanítását helyezte középpontba: egyedül a Jézus Krisztusban való hit által, az õ megváltást szerzõ halálának gyümölcseiben részesedve, kegyelembõl részesülhetünk az üdvösségben.

 

A nap éneke:

ÉPÍTS SZIKLÁRA