2019. december 19. csütörtök

2019.12.18 20:11

2019. december 19. csütörtök

 

„Minden gondotokat õreá vessétek, mert neki gondja van rátok.”

(1Pt 5,7)

 

Megszabadulhatok aggódásaimtól, görcsös gondolataimtól, mindazoktól a lelki terhektõl, amelyek nyomasztanak engem, és sokszor eltorzított felelõsségérzetembõl fakadnak? Igen! Bízhatom Uramban, akire áttehetem gondjaim olykor igen súlyos batyuját. Tudhatom, hogy nála jó helyen vannak terheim. Merjük hinni Urunknak, és éljünk az általa felkínált lehetõséggel: osszuk meg vele kisebb-nagyobb problémáinkat. Valaki így imádkozott: „Ne engedd, hogy túl nagy gondot okozzon nekem az a valaki, akit énnek hívok.” Igen! Helyesebben: a te kezedbe odatehetem magam, mindenestül.

 

BÉKÉS ADVENTI VÁRAKOZÁST!

 

A nap éneke:

VESD GONDJAID AZ ÚRRA!