2018. szeptember 1. szombat

2018.09.01 09:04

2018. szeptember 1. szombat

 

„Isten azt mondta a gazdag embernek: Bolond, még az éjjel elkérik tõled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?”

(Lukács 12,20)

 

Milyen ostoba tud lenni az ember, amikor abban bízik, ami mulandó és értéktelen. Amit a rozsda és a moly megemészt. Mennyire tud kötõdni az anyagiakhoz még a hívõ ember is! Pedig minden rossznak gyökere a pénz szerelme. „Amely után sóvárogva egyesek eltévelyednek a hittõl, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak” – írja az apostol az anyagiak igézetébe került keresztényekrõl (1Tim 6,10). Az ember mindent elveszít, amit magának felhalmozott. Egyedül azt nem veszítheti el soha, amit Isten ajándékaként kapott.

 

A nap éneke:

CSAK HALANDÓ ELMÚLANDÓ