2018. március 7. szerda

2018.03.07 08:51

2018. március 7. szerda

 

„Mi is az Urat akarjuk szolgálni. Bizony, õ a mi Istenünk!”

(Józsué 24,18) 

 

Amikor az idõs Józsué halála elõtti utolsó beszédét mondta el Sikemben, a gyülekezet a fenti szavakkal válaszolt neki. Józsué sokat látott ember volt. Volt ideje és alkalma megismerni az ember hûségét, ezért felelt ilyen keményen a nép fogadalmára: "Nem tudjátok ti szolgálni az Urat, mert szent Isten õ, féltõn szeretõ Isten õ, nem tûri el hitszegéseiteket és vétkeiteket!" 

Kit szolgál a mi életünk? Mire szánjuk idõnket, energiánkat, pénzünket? Kié a szívünk, mely személyiségünk központja? Ideje elkezdeni a böjti, tavaszi "nagytakarítást"!

 

A nap éneke:

GYÖNGÉD PÁSZTOR MUTASS ÚTAT