2018. március 23. péntek

2018.03.22 21:40

2018. március 23. péntek

 

„Jézus magához hívta a tizenkettõt, és kiküldte õket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött.”

(Márk 6,7)

 

Olyan kevesen voltak a tanítványok! Nem lett volna hatékonyabb egyesével kiküldeni õket mindjárt tizenkét irányba? Ez a száraz és számító gondolkodás távol áll Jézustól. Neki éppoly fontos tanítványai útja, közérzete, fejlõdése, mint az evangélium terjedése. Magányos útjain az embernek rögeszméi támadhatnak, mártírnak, üldözöttnek érezheti magát, elveszítheti a lelkesedését. A kettesével járás azonban remek lehetõséget kínál az alkalmazkodásra, az összecsiszolódásra, gondolataink helyrebillentésére, egymás erényeinek és gyengéinek felfedezésére. Ne akarjunk mindent egyedül végezni. Ez legalább annyira önzõ, mint amennyire szánalmat ébresztõ dolog! Ugyanakkor vegyük észre azt, aki egyedül hordoz többszemélyes terheket!

 

A nap éneke:

KRISZTUS KATONÁI SORAKOZZATOK!

 

1. Krisztus katonái, sorakozzatok!

A kereszt jegyében síkra szálljatok!

Krisztus a Királyunk, minket Ő vezet,

Kövessétek folyton, őrá nézzetek!

Refrén:

Fel a szent csatára, fel, te hű sereg!

A kereszt jegyében, harcod megnyered!

 

2. Istennek egyháza, az Ő serege.

Istennek Igéje, lelki fegyvere.

Nem vagyunk szétszórva, egy a mi Urunk;

Hitben, szeretetben, egy tábor vagyunk!

Refrén: Fel a szent csatára...

 

3. Krisztus katonái, fel, előre hát!

Harcoljátok bátran végig a csatát!

S diadalra jutva, zengjen ajkatok:

Üdv a Vezérnek, ki győzelmet hoz!

Refrén: Fel a szent csatára...