2018. március 21. szerda

2018.03.21 08:51

2018. március 21. szerda

 

„Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.”

(2.Korinthus 5,19)

 

Az elsimítás, a dolgok elnagyolt rendezése nem szerepel Isten eszköztárában. Õ nem lépi át, nem söpri szõnyeg alá a bûnöket. Aprólékosan és fájdalmasan elrendezi õket úgy, hogy minden egyes vétkünket Fiának tulajdonítja. Jézus pedig - bár nem volt könnyû számára - vállalta ezt a terhet. Ez békességünk, kiegyensúlyozott emberi kapcsolataink záloga.

 

A nap éneke:

MILY NAGY AZ ISTEN…