2018. március 10. szombat

2018.03.09 21:31

2018. március 10. szombat

 

„Uram, te elnyomod a hatalmaskodók énekét.”

(Ézsaiás 25,5) 

 

A megváltottak hálaéneke minden hatalmaskodóval szemben a szegények védelmezõjeként dicsõíti Istent. Mária is így magasztalta az Urat: "Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel." Bár az elmúlt évtizedekben is tanúi lehettünk ilyen eseményeknek, néha mégis olyan nehéz kivárnunk, hogy Isten cselekedjen. Ilyenkor legszívesebben türelmetlenül sürgetnénk, hogy csapjon oda a hatalmaskodók közé. Ha õ a lehulló hajszálat és a verebecskéket is számon tartja, mennyivel inkább figyel a megalázottakra! A megtérni nem akaró, gõgös "hatalmaknak" szól a kemény intés: "Félelmetes dolog az élõ Isten kezébe esni. (...) Mert a mi Istenünk megemésztõ tûz." (Zsid 10,31; 12,29)

 

A nap éneke:

SZÍVBŐL KÖSZÖNÖM URAM