2018. május 7. hétfő

2018.05.07 07:15

2018. május 7. hétfő

 

„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!”

(Zsoltárok 90,17)

 

Azt gondolom, mindannyian vágyunk arra, hogy valami igazán maradandót alkossunk. A legnagyobb ajándék számunkra az, hogy erre van lehetõségünk – nem magunktól, a saját erõnkbõl, hanem egyedül Isten felénk forduló szeretetének, az õ végtelen jóindulatának köszönhetõen. Kérjük együtt a Mindenhatót, hogy áldja meg terveinket, életünket, munkánkat.

 

A nap éneke:

LELKEM ÁLDD AZ URAT