2018. május 4-5. péntek-szombat

2018.05.04 06:23

2018. május 4-5. péntek-szombat

 

„Isten megerõsít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján.”

(1.Korinthus 1,8)

 

Az ember legyen bár fiatal vagy idõs, mindenkor szüksége van erõre. Nagy öröm ez a biztatás, hiszen van kire támaszkodni, van igazi menedék a bajok, fájdalmak közepette. És csak ebbõl az erõbõl merítve, csak ennek a kegyelemnek köszönhetõen élhetünk, járhatunk, és egykor ezért állhatunk majd meg reménység szerint az õ színe elõtt. Ez a szeretet töröljön el minden aggodalmat a szívünkbõl ezekben a napokban is!

 

A nap éneke:

LÉGY TE MENEDÉKEM

 

1. Légy Te menedékem, légy pajzsom, sziklám,

Oltalmam, Jézus, ha ellen tör rám!

Ha a sok baj között kínoz a kétség,

Vezess jó útra, ha eltévednék!

 

2. Légy te erősségem, légy bölcsességem,

Légy ott, ha elfogyna reménységem!

Kérlek, ne engedd, hogy gyáván elfussak,

Óvj, hogy a harcban meg ne hátráljak!

 

3. Légy az, aki naponként utat mutat,

Bátorít, hogy járjam minden utad!

Szentlelked által adj új erőt nékem,

Végzésed, terved, hogy véghez vigyem!

 

4. Nem kell soha más nékem, hiszem, tudom.

Te vagy az örömöm, boldogságom.

Mindennap megújul kegyelmed bennem,

Jézusom, lényed betölti lelkem.