2018. május 30. szerda

2018.05.30 07:01

2018. május 30. szerda

 

Jézus Krisztus mondja: „Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.”

(János 15,9)

 

Az ember gyenge, állhatatlan, megszegi szavát, felrúgja ígéretét, megmásítja esküjét. Mi garantálja, hogy egy életen át megmaradjunk a hitben, a szeretetben, az igazmondásban, a hûségben, a becsületben? Emberi erõnk, elhatározásunk? Semmiképpen. János evangéliuma – nemcsak ez a vers, hanem az egész mû – arról tanúskodik: Isten szeretete valóság, megtartó erõtér a testté lett Ige, Jézus Krisztus által. Az a végtelen és mélységesen mély szeretet, amellyel az Atya szereti az egyszülött Fiút, rám, az állhatatlanra, a gyengére, a bûnösre is kiárad, engem is betakar, megvéd, körbevesz, megtart! Hihetetlen erõ, nem emberi léptékkel mérhetõ hatalom az isteni szeretet, melyet Jézus testében, szavával, tetteivel megjelenített. Az enyém lehet?! Igen, kérjük, hogy benne maradjunk – hogy megmaradjunk.

 

A nap éneke:

SZERETETED ÉS CSODÁS KEGYELMED