2018. május 3. csütörtök

2018.05.03 07:10

2018. május 3. csütörtök

 

„Az Úr ezt mondta Abrámnak: Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.”

(1.Mózes 12,1.3)

 

Abrám a hit példaképe. Akár azt is gondolhatnánk, hogy Isten ezért jövendölte neki egykor azt az ígéretet, amelyet ebben az igében olvashatunk. Hiszen a korábban gyermektelen embernek valóban több milliárd utóda lett; s õk ma is vallási többséget alkotnak ezen a földgolyón. Mi mégsem így értelmezzük ezt az ígéretet. Számunkra Ábrahám utódaként Jézus Krisztus eljövetelével vált valóra az õsi prófécia. Mert benne és általa az egész világ üdvözítõje jött el erre a földre, hogy hit által mi is az õ követõi lehessünk.

 

A nap éneke:

ITT VAGYOK MOST