2018. május 27. vasárnap

2018.05.27 06:23

2018. május 27. vasárnap

 

Egy hang hallatszott a felhõbõl: „Ez az én szeretett Fiam, reá hallgassatok!”

(Márk 9,7)

 

Akkor, azon a hegyen a három kiválasztott tanítvány tanúja lehetett Jézus megdicsõülésének. Isten hangja a felhõbõl kifejezetten a tanítványokhoz szólt (az 1,11-ben csak Jézus hallja az Atya hangját!). A Szentlélek nekünk, ma élõ, e világban eligazodni alig-alig képes, Krisztus- és Isten-keresõ tanítványoknak a szívére helyezi naponként a bizonyosságot: Jézus az Isten Fia, õt hallgassuk, reá figyeljünk, tõle kérjünk, hozzá meneküljünk!

 

A nap éneke:

MÉLTÓ Ő A BÁRÁNY, ÁMEN