2018. május 11. péntek

2018.05.11 08:51

2018. május 11. péntek

 

Jézus így szólt az asszonyhoz: „A te hited megtartott téged, menj el békességgel!”

(Lukács 7,50)

 

Milyen sokszor egy kis mustármagnyi hittel is megelégednénk! Hiszen a hit anynyi kérdésünkre, gondunkra ad egyértelmû választ, segítséget. Ahogyan az egyik énekünkben is énekeljük: „Bízzál az Úrban, elõre nézz. Nem tántoríthat ezernyi vész…”

 

A nap éneke:

MILY JÓ JÉZUSUNKBAN BÍZNI

 

1.Mily jó Jézusunkban bízni, amint szent szava tanít!

Nyugodni ígéretében, követni nyomdokait.

Kar: Jézus, Jézus, Benned bízom;

Sokszor tettem én ezt már! Jézus,

Jézus, drága Jézus; tekints kegyelmesen rám!

 

2.Oly jó Jézusunkban bízni, az Ő drága vérében!

Hittel folyton Őrá nézni s meggyógyulni sebében.

Kar: Jézus, Jézus benned bízom...

 

3.Mily jó Jézusunkban bízni, magasztalni Őt dicsőn,

Bajaink eléje vinni, Ő ad békét, szeret 'hőn'.

Kar: Jézus, Jézus benned bízom..

 

4.Úgy örvend a szívem Benned, kedves Jézus, hű barát!

Te engem mindenkor vezetsz e földről hazámba át!

Kar: Jézus, Jézus benned bízom...