2018. május 10. csütörtök MENYBEMENETEL NAPJA

2018.05.09 21:05

2018. május 10. csütörtök

MENYBEMENETEL NAPJA

 

,,Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk."
(1.Korinthus 15:19)

 

Mennybemenetel napja? Megemlékezünk róla, mert benne van a Bibliában? Egyáltalán: milyen gyakorlati jelentéssel bír ez a nap a mai kor keresztyén embere számára? Talán ott találjuk meg, ott értjük meg a mennybemenetel napjának a valódi jelentését, hogy a Krisztushit az nem csak elvárás Istennel szemben, nem is csak valami jövőbeni, majdani váradalom, hanem mindkettő. Mindkettő a maga helyén. A maga idejében. És erről beszél a fenti ige üzenete is. Hogy Krisztusba igenis bele lehet kapaszkodni. Komolyan lehet venni jelenlétét, jelenvalóságát az életünkben, a mi világunkban, az egyházunkban, a gyülekezetünkben is. Ugyanakkor komoly átgondoltsággal kell tudatosítanunk magunkban, hogy a Krisztusvárás időszakában élünk, amikor test szerint nincs jelen a Mester. Más viszonyok, szabályok vonatkoznak hát keresztyén életünkre, mint a Krisztust test szerint ismerő tanítványokra vonatkoztak hajdanán. És ez mégsem valami tudathasadásos helyzet! Ez maga a keresztyén létforma a Krisztus mennybemenetele utáni és a Krisztus visszajövetele előtti korban. A mai korban is. A mi korunkban is. A mi életünkben is!

 

A nap éneke:

ÉL AZ ÉGBEN AZ ÚR