2018. június 9. szombat

2018.06.09 08:52

2018. június 9. szombat

 

„Jézus Mózestõl meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.”

(Lukács 24,27)

 

A csalódott emmausi tanítványoknak magyarázza Jézus mindazt, amit róla jövendöltek az ószövetségi iratok: csodálatos igemagyarázat lehetett ez. Hiszen nála van a kulcs Isten régebbi kijelentéseinek megértéséhez, mert õ minden kijelentésnek a teljessége. De ez fordítva is igaz: a régi isteni ígéretek is magyarázzák õt. Jézus csak azok számára érthetetlen, akik nem a róla szóló próféciák fényében szemlélik õt.

 

A nap éneke:

ZENGJEN ÉNEK TISZTA HANGJA