2018. június 19. kedd

2018.06.19 09:06

2018. június 19. kedd

 

„A Fiú Isten dicsõségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bûneinktõl megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.”

(Zsid.lev 1,3)

 

Mindenható, igazságos, jó. Gyarló emberi szavainkkal például így jellemezhetnénk a mindenség Urát, Istenünket. Dicsõségének kisugárzása leginkább egyszülött Fiában tükrözõdik. Jézusban, aki – a bûnt kivéve – mindenben hasonlóvá lett hozzánk, emberekhez. Ártatlanul szegezték keresztre, ártatlanul kellett szenvednie. De nem maradt a halál rabságában, hanem feltámadt, és elfoglalta az õt megilletõ helyet az Atya jobbján.

 

A nap éneke:

ZSOLDUNK A HALÁL