2018. június 1. péntek

2018.06.01 06:55

2018. június 1. péntek

 

Így szól az Úr: „Szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égõáldozatokat.”

(Hóseás 6,6)

 

Hóseás próféta az Ószövetség egyik legnépszerûbb prófétája. Könyvében arról is ír, hogy az áldozati kultuszt valami másnak kell felváltania, mivel Isten nem gyönyörködik az ártatlan állatok leölésében. Õ a nép szívére vágyik, nem a külsõségekre. Világossá vált, hogy a nép nem a megtérést keresi, hanem a külsõ nehézségek, Isten haragjának és büntetésének gyors elmúlását. Ma is hasonlóképpen gondolkodunk, ha elfelejtjük, hogy Jézus fõpapként és áldozatként már örökre bemutatta az engesztelõ áldozatot értünk. Ezek után már csak az a kérdés, hogy a magam szeretetébõl élek-e vagy Istenébõl?

 

A nap éneke:

SZERET AZ ISTEN