2018. július 11. szerda

2018.07.10 21:31

2018. július 11. szerda

 

„Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét.”

(1.Thesszalonika 5,8)

 

A katona sisak és páncél nélkül nem indulhat el a csatába. Pál apostol arra biztat bennünket, hogy az élet viharai közepette mi is vértezzük fel magunkat. A keresztény ember fegyvere a hit, a reménység és a szeretet. Hit a feltámadott és élõ Jézus Krisztusban; reménység, hogy Krisztusért a bûnös embernek is lehet örök élete; s szeretet, mely a gyakorlati életben kamatozódik.

 

A nap éneke:

ÜDVTELI ÉRZET

 

1.Üdvteli érzet Jézus enyém!

Ennek felettébb örvendek én,

Örökség vár rám, mennyei rész,

lelkem ujjongva fölfelé néz.

refrén:

Örökre zengem ez éneket,

Jézusban leltem az üdvömet,

Boldogan vallom Jézus enyém,

Irgalmát áldom örökre én.

 

2.Üdvteli érzet Jézus enyém!

Isteni béke árad felém.

Igája könnyû nyugalmat ád,

Követem híven a lábnyomát.

refrén:

Örökre zengem ez éneket,

Jézusban leltem az üdvömet,

Boldogan vallom Jézus enyém,

Irgalmát áldom örökre én.

 

3.Üdvteli érzet Jézus enyém!

Életem útján áldott remény,

Pásztorom nékem, hû õrizõm,

Istentõl küldött üdvözítõm!

refrén:

Örökre zengem ez éneket,

Jézusban leltem az üdvömet,

Boldogan vallom Jézus enyém,

Irgalmát áldom örökre én.