2018. július 10. kedd

2018.07.10 06:45

2018. július 10. kedd

 

„Jézus az égre tekintve fohászkodott, és így szólt a dadogó sükethez: „Effata, azaz: nyílj meg!” És megnyílt a füle, nyelve bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt.” 

(Márk 7,34–35)

 

Mielõtt Jézus véghezvitte a csodát, az égre emelte tekintetét, és fohászkodott. A gyógyítás elõtt Istent hívta segítségül. S a csoda valóban megtörtént. A süketnéma számára kinyílt addig zárt világa. És vajon mi hányszor kérdezzük meg az Urat, mielõtt cselekszünk? Emeljük fel gyakrabban a tekintetünket az égre, hogy a mi életünk se zárt, hanem nyitott, teljes élet legyen.

 

A nap éneke:

HALLELÚJA JÉZUS ÉL!