2018. január 30. kedd

2018.01.30 07:15

2018. január 30. kedd

 

„Amikor kiirtják a földön élõk közül, népe vétke miatt éri a büntetés.”

(Ézsaiás 53,8) 

 

Kiirtják… az élõk közül… büntetés éri… ártatlanul… Elmélkedésre, bûnbánatra, imádkozásra, szégyenkezésre, hálára késztetõ szavak. E világ szemében bolond kifejezések. Vétek? Büntetés? Ma elképesztõ rugalmassággal, cinizmussal emlegetett fogalmak. De a Krisztus-követõ ember nem értelmezheti másképp, nem bagatellizálhatja, nem nevethet jót rajta! Nem menthetem fel magamat a bûneim alól, nem nyithatok új fejezetet az életemben, nem radírozhatom ki a görbe vonalakat az életem könyvébõl, ha nem Krisztus cselekszi ezt meg bennem, rajtam. Köszönöm, hogy bûnhõdtél helyettem, Uram, köszönöm, hogy megbocsátasz, és új életet adsz.

 

A nap éneke:

LÉGY TE MENEDÉKEM


1. Légy Te menedékem, légy pajzsom, sziklám,

Oltalmam, Jézus, ha ellen tör rám!

Ha a sok baj között kínoz a kétség,

Vezess jó útra, ha eltévednék!

 

2. Légy te erősségem, légy bölcsességem,

Légy ott, ha elfogyna reménységem!

Kérlek, ne engedd, hogy gyáván elfussak,

Óvj, hogy a harcban meg ne hátráljak!

 

3. Légy az, aki naponként utat mutat,

Bátorít, hogy járjam minden utad!

Szentlelked által adj új erőt nékem,

Végzésed, terved, hogy véghez vigyem!

 

4. Nem kell soha más nékem, hiszem, tudom.

Te vagy az örömöm, boldogságom.

Mindennap megújul kegyelmed bennem,

Jézusom, lényed betölti lelkem.