2018. január 3. szerda

2018.01.02 20:34

2018. január 3. szerda

 

„Halljátok meg, távol lakók, hogy mit cselekedtem, és ti közel lévõk, ismerjétek meg hatalmamat!”

(Ézsaiás 33,13)

 

Isten tetteinek hirdetése olyan feladat, amely a vele való közösségbõl fakad, és a vele való közösségre hív. Ezért Isten nélkül csupán hiú ábránd lehet.

 

A nap éneke:

Ó MINT ÖRÜL A LELKEM

Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.